הנגשה ומיצוי זכויות של קהילות - תהליך מיצוי זכויות לנצולי שואה בשירותי בריאות כללית

עדי שליט adi.shalit@gmail.com רכזות ניצולי שואה
השירות הסוציאלי, שירותי בריאות כללית, תל אביב

בשנת 2009 פורסם דו"ח וועדת החקירה הממלכתית בנושא הסיוע לניצולי השואה, בו הודגש מצבם העגום של חלק גדול מניצולי השואה בישראל. הכללית טיפלה מאז ומעולם בניצולי השואה. בעקבות פרסום הדו"ח, הכללית ראתה לעצמה חובה מוסרית להרחיב את הסיוע לניצולי השואה. חשוב היה לנו להרחיב את המידע אודות מטופלי הכללית ניצולי השואה, ולמקסם את מיצוי הזכויות שלהם.

יתרונות הכללית: מטפלת בכלל האוכלוסייה המבוטחת בה;

בעלת מערכות מידע המאפשרות איתור כלל ניצולי השואה;

ונגישות למידע רפואי אודותם.

שיטה:

 • מטרתנו הייתה לאתר באופן יזום את ניצולי השואה, מבוטחי הכללית, אשר לא היה בידנו מידע אודותם.
 • לשם כך שלחנו ל 140,000 איש שאלונים , שכללו שאלון מובנה עם מעטפת החזרה וחוברת זכויות.
 • בכל מחוז ובית חולים מונתה עו"ס כרכזת תחום ניצולי שואה.
 • רכזות ניצולי השואה התמחו בלבירינט של זכויות השואה.
 • מיפינו את כל הגופים המסייעים לניצולי שואה ויצרנו קשרי עבודה מקצועיים ויעילים.
 • כל עו"ס השירות לעבודה סוציאלית בקופה הודרכו בנושא מיצוי זכויות ניצולי שואה
 • השירות הסוציאלי פועל להטמעת חשיבות הפניית ניצולי השואה לגורמים המתאימים למען מיצוי זכויותיהם בקרב הצוותים הרפואיים – סיעודיים ואחרים.

תהליך מפורט בקובץ המצ"ב

מאז תחילת הפרוייקט סייענו ונגענו בחייהם של מעל 190,00 ניצולי שואה ובני משפחותיהם.

מסקנות:

 • ניתן במשאבי כוח אדם מצומצמים להנגיש זכויות לנמעניהן הרבים.
 • ישנה חשיבות רבה לאיתור יזום של אנשים שיכולים להיות זכאים לזכויות שונות.
  • יש חשיבות גדולה בגיוס הארגון כולו - הן לצרכי האיתור והן להקלה במימוש זכויות פנים וחוץ ארגוניות.
  • יש חשיבות לשיתופי פעולה עם ארגונים שונים, תוך לקיחת אחריות אישית- אירגונית על מטופלי הארגון
  תהליך מיצוי זכויות

עדי שליט
עדי שליט
שירותי בריאות כללית
Powered by Eventact EMS