סימפטומים של הפרעת קשב בקרב הורים וילדים: הקשר בין מאפייני ההורה, מאפייני הילד, והקונטקסט המשפחתי ובין הרפלקטיביות ההורית

ד"ר יעל דמרי 1,2 פרופ' ג'ולי צוויקל 2 ד"ר שושנה ארבל 1 ד"ר נעמה עצבה פוריה 1,3
1השרות לעבודה סוציאלית והמרפאה הפסיכיאטרית לילד ונוער, המרכז האוניברסטאי רפואי סורוקה ואוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע
2המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע
3המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע

רציונל: רפלקטיביות (RFׂ) היא היכולת לחשוב על מצבים מנטליים של העצמי ושל האחר. רפלקטיביות הורית (PRF) היא יכולת ההורה להיות מודע למצב המנטלי שלו ושל ילדו ולתת משמעות להתנהגות על בסיס המצב המנטלי. במחקרים שהתמקדו במאפיניי ההורים והקשר של PRF ליחסי הורה–ילד, רפלקטיביות נמצאה כמחזקת את הקשר של ההורה והילד,קשורה לוויסות הרגשי וליכולת הילד לזהות רגשות. המחקר בדק את הקשר בין רפלקטיביות הורית ובין מאפייני הילד (ADHD, גיל, והערכה עצמית), מאפייני ההורה (מתח,דיכאון, ADHDורגשות שלילים) וההקשר המשפחתי (תמיכה חברתית ורמה סוציואקונומית). הושם דגש על השתתפות האבות.

מטרות ושיטה: זיהוי הגורמים הנקשרים לרפלקטיביות ההורית בקרב ילדים והורים עם סימפטומים של ADHD ופיתוח התערבויות טיפוליות. מחקר מתאמי בנקודת זמן אחת, שכלל 75 ילדים בגילאי 7-11 והוריהם. הנתונים נאספו בביקורי בית. נערך ראיון חצי-מובנה למדידת רפלקטיביות (PDIׂ). ההורים מילאו שאלוני קונורס למדידת סימפטומים של ADHD שלהם ושל ילדם ושאלונים נוספים. הילד מילא שאלון הערכה עצמית.

ממצאים מרכזיים: אימהות גבוהות מאבות במידת הרפלקטיביות. רמת הפחד ורמתADHD בקרב האימהות מנבאים את הרפלקטיביות, בעוד משתני האבות – לא. ככל שהילד צעיר, האם רפלקטיבית יותר, וככל שהילד גדול, האב רפלקטיבי יותר. אמהות עם יותר סימפטומים של ADHD יותר רפלקטיביות כאשר ילדהם היו בעצמם עם רמה גבוהה של סימפטומים של ADHD. רפלקטיביות האב ממתנת את הקשר שבין ADHD והדימוי העצמי של הילד.

מסקנות: הרפלקטיביות ההורית חשובה לקשר שבין הורה וילד בכלל ובקרב ילדים עם ADHD בפרט. לאבות תפקיד חשוב בבנית הדימוי העצמי של הילד. הממצאים הדגישו את הצורך בבניית התערבות שתחזק היכולת הרפלקטבית של אמהות ואבות לילדים עם ADHDכיחידה הורית. קבוצה שניה להורים לילדים עם ADHD כבר החלה.

Powered by Eventact EMS