מחלקה ראשונה – ייזום וטיפול מזורז בזכויות סוציאליות של מטופלים במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

author.DisplayName 1 author.DisplayName 2 author.DisplayName 1 author.DisplayName 2 author.DisplayName 5 author.DisplayName 3 author.DisplayName 4 author.DisplayName 5
1השירות לעבודה סוציאלית, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע
2יחידת מיחשוב, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע
3הנהלה, המוסד לביטוח לאומי, ירושלים
4האגף לנכות כללית, המוסד לביטוח לאומי, ירושלים
5הנהלה, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

רקע: המפגש עם בית החולים וההתמודדות עם בעיות בריאות מהווים משבר עבור החולה ומשפחתו. תפקידה של העובדת הסוציאלית בבית החולים לסייע למטופל ולמשפחתו בהתמודדות עם המחלה והשלכותיה, כמו גם, לתת מידע שיאפשר מימוש זכויות ונגישות לשירותים. בעבודה זו יתואר פרויקט "מחלקה ראשונה" אשר שם לו למטרה להנגיש זכויות באופן יזום, תוך שימוש בטכנולוגיה מתקדמת. שיטה: פותחה מערכת ממוחשבת ייחודית, המסננת מאושפזים על פי גיל, ואבחנות רפואיות (ICD 9) שסומנו כבעלות פוטנציאל לקבלת קצבת נכות. התהליך החל כפיילוט במחלקות בהן הנגשת הזכויות היא חלק אינטגראלי מעבודת העובדת הסוציאלית. הוכשר עובד סוציאלי שתפקידו ליזום פניה למאושפזים שהמערכת סיננה ממחלקות האשפוז, וליידע אותם כי ייתכן והם זכאים לקצבה. עם קבלת הסכמתם, מוגשת תביעה למוסד לביטוח הלאומי באמצעות מערכת מאובטחת. ממצאים : בחודשים אוגוסט 2015-פברואר 2017 הוגשו 2079 תביעות מהמרכז הרפואי סורוקה למוסד לביטוח לאומי. לאורך התהליך ניכרת החשיבות שבשיתוף פעולה הדוק בין השירות הסוציאלי, מחלקת המחשוב והמוסד לביטוח לאומי. מתפתחת ההתמקצעות של העובדים הסוציאליים בזיהוי ובאיתור של מטופלים שאבחנתם מתאימה לפרויקט, המערכת הממוחשבת מותאמת לצרכים המתפתחים, תוך כדי התאמה לצרכים של נציגי הסניפים השונים של המוסד לביטוח לאומי. מסקנות: פניה יזומה להנגשת זכויות ע"י עובדת סוציאלית, למאושפזים במחלקות בית החולים מעלה את שביעות רצון המטופלים אשר אינם צריכים לעמוד לבדם מול מערכות ביורוקרטיות. הפרויקט משפר את חווית המטופל תוך שקיפות, יוזמה ורגישות. השימוש בטכנולוגיה מתקדמת מאפשר מתן מענה למספר רב יותר של מטופלים, תוך תרומה לקיצור משכי זמן הטיפול. החדשנות בפרויקט טמונה בעובדה שברגעי המצוקה הקשים של המטופל ומשפחתו הוא מקבל את המגיע לו בזמן אמת ללא שום סבך ביורוקרטי.

Powered by Eventact EMS