על משפחה לא מהמרים - מודל ייחודי לטיפול במהמרים ב"קהילת הדרך"

galitptashnik@gmail.com
התמכרויות, קהילת הדרך, עילבון

רקע ורציונל: קהילת הדרך בנתה מודל ייחודי לטיפול במהמר ובמשפחתו. עקרונות התוכנית נבחנו לאורך שלוש שנים וכיום המתודה הטיפולית משלבת טיפול תמיכתי נפרד למהמר על פי העקרונות של 12 הצעדים וטיפול משולב למהמר ובני משפחתו.

שיטות ההתערבות: העיקרון המנחה את הטיפול בקהילה הינו נפרדות ושילוב. בשלב הראשון המהמר מקבל טיפול מופרד מבני משפחתו מתוך מטרה לעבוד על ההכחשה ולעורר אמפטיה מול מצוקת המשפחה. המטופל משולב בקבוצה ייחודית למהמרים, פוגש מודלים של מכורים נקיים מהימורים ולומד את תוכנית 12 הצעדים. במקביל למשפחות יש זמן להתארגן ולהתאושש ממצבם והן מוזמנות לסדנאות משפחתיות עם המהמר ובלעדיו. בשלב השני, המשפחות מוזמנות לטיפול משולב עם המהמר על ידי מטפלת משפחתית. הטיפול במשפחות כולל חיזוק מיומנויות התמודדות על מנת להפחית את מצוקת המשפחה וטיפול קוגניטיבי התנהגותי על מנת לשפר את תפקוד בני המשפחה מול המהמר.

ממצאים: התקשורת הבין אישית בין המהמר למשפחתו יעילה יותר. המשפחה מסוגלת להציב גבולות, רמת האמפטיה של המטופל לסבלם עולה והוא לוקח אחריות. בטיפול המשפחתי הייחודי למהמרים עולות מספר תמות מרכזיות כגון – תימת הגבולות, תימת האשמה וסוגיית המזעור ההדדי. אחוזי נשירת המטופלים הנמצאים בתוכנית המשולבת עם המשפחה נמוכים מאוד ביחס לאוכלוסייה הכללית של המטופלים. בהרצאה יוצגו טכניקות להמחשת שיטות ההתערבות על פי המודל.

מסקנות והמלצות יישומיות: המודל הייחודי לטיפול במהמרים המשלב טיפול נפרד למטופל בשלב ראשוני וטיפול משולב עם בני המשפחה בשלב שני, הינו מודל שהוכח כמסייע לטיפול במהמר ובמשפחתו. הנפרדות מאפשרת למהמר מרחב טיפולי לעבודה על דפוסי התמכרותו. שילוב המשפחה מעלה תיקווה, מוריד אחוזי נשירה ומאפשר טיפול רב מערכתי.

גלית  פטשניק
גלית פטשניק
Powered by Eventact EMS