"המשפחה והגיל השלישי" - שיטת התערבות משפחתית אינטגרלית בעבודת עו"ס תחום זקנה בשרותי הרווחה

rachmilevitz_a@mail.tel-aviv.gov.il רפי שוקר ענבל בורנשטיין
לב העיר לגיל הזהב, מינהל השירותיים החברתיים - עיריית תל אביב יפו

רציונל:
הזקנה הינה שלב נורמטיבי בחיי המשפחה המצריכה התארגנות מותאמת לשלב חיים זה.
הזקנה משפיעה ומשנה את מערכת היחסים בתוך המשפחה. (מערכת הזוגית, מערכת האחאים, מערכת רב דורית).
איכות חיי הקשיש ומשפחתו כרוכים זה בזה ונדרשת התערבות שתסייע למשפחה כמערכת (לא caregiver המסייע לקשיש).
מטרות:
סיוע למשפחות בהתמודדות עם אתגרי הזקנה, מצבי דחק וקונפליקטים משפחתיים.
איתור צרכי המשפחה בגיל השלישי ופיתוח מענים בהתאם.
ההתערבות:
דגשים בהתערבות המשפחתית בזקנה:
1. בניית תכנית התערבות ללקוחות המחלקה בראייה משפחתית החל מהמפגש הראשון, גם בטיפול בנושאים כמו: גמלת סיעוד, עזרות כלכליות, התערבות על פי חוקי הגנה ואפוטרופסות.
2. סיוע למשפחות על הרצף שבין משפחות סבוכות ובמשבר לבין משפחות המתמודדות באופן נורמטיבי עם אתגרי הזקנה-תהליכי אובדן ונפרדות רגשית.
ההתערבות עם תתי מערכות שונים: בני זוג, הורים ילדים, אחים ועוד.
ההתערבות נעשית במתודה פרטנית – משפחתית, קבוצתית וקהילתית.
ממצאים:
1.התערבות משפחתית מסייעת למשפחה בהתארגנות מחודשת ובהתמודדות מיטבית עם אתגרי הזקנה-מטיבה עם דור הזקנים ועם הדורות הצעירים והיחסים שביניהם.
2.התערבות משפחתית היא כלי נוסף בארגז הכלים המקצועיים של העו"ס, מאפשרת מתן מענה מקצועי ללקוחות ומגבירה את האמון שלהם בשירות.
3. פיתוח מענים לצרכים שאיתרנו בדרך: א. מנועי קשר ב. ילדי קשישים העוברים התעמרות מהוריהם.
4.השלכות ההתערבות המשפחתית על איכות חיי הדור הצעיר גם לאחר מות הקשיש.
מסקנות והמלצות יישומיות:
1.הראייה המשפחתית חיונית למתן שירות איכותי בתחום זקנה כחלק משגרת עבודת העו"ס במח` לשירותים החברתיים.
2.תפיסה זו מסייעת לעו"ס להוביל את תהליך ההתערבות מתוך אבחנה מבדלת של המשפחה, תורמת למשפחה בשלב הזקנה בטווח הקצר ובטווח הארוך.
3.המשך פיתוח והרחבת התפיסה, הידע והמיומנויות להתערבות טיפולית במשפחה בגיל הזקנה.
4.הרחבת המודעות בדבר השירות לכלל אוכלוסיות היעד.

אילת רחמילביץ
אילת רחמילביץ
Powered by Eventact EMS