ניהול ידע בעבודה סוציאלית

פרידה אלק
אגף מחקר תכנון והכשרה, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים

בעולם העבודה הסוציאלית, המאופיין בצורך בקבלת החלטות במצבים מורכבים יש חשיבות הולכת וגוברת לניהול הידע והמידע. בהיות העבודה הסוציאלית תחום עם היבטים פראקטיים חזקים, ישנה חשיבות לידע הסמוי ולידע מכוון לפעולה בכוחו של ידע מסוגים אלה לשפר את איכות העשייה ולהבנות תובנות שעשויות לעזור לארגון בתהליכי קבלת החלטות . לאור זאת, חשוב לפתח בתחום זה את ניהול הידע והלמידה הארגונית כך שיאפשרו שימוש אפקטיבי בידע ומידע לשיפור הפראקטיקה.

המשתתפים בסדנה יקבלו יטעמו בקצרה מההיבטים התיאורטיים והישומיים של ניהול הידע בעולם הרווחה, ויבינו את חשיבות ניהול הידע- שימורו, שיתופו, הנגשתו ופיתוחו לתיאוריה ולפרקטיקה של העבודה הסוציאלית.

הסדנה תגע בקצרה בנושאים הבאים: חשיבות ניהול הידע, סוגי ידע, דרכים לחילוץ ידע, קהילות וירטואליות, ארגון מידע, תיעוד ושימור מידע, שימוש ב- Big Data והנגשת ידע. במסגרת הסדנה יתנסו המשתתפים בפיתוח כלים יישומיים לניהול ידע בהתאם לצרכיהם.

כמו כן, יוצגו בקצרה תהליכי ניהול הידע שמקיים כיום אגף מחקר תכנון והערכה במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

Powered by Eventact EMS