טיפול בתחום המיני-חברתי במציאות רב תרבותית

סאמיה אבו ליל 1 דניאלה יקירה 1 ענבל דברי לוי 1 אביבית וגמן שינגרוס 1 ד"ר דניאלה מזור 1,2,3
1חטיבת טיפול, לאורך הדרך - אדנמ, חיפה
2בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניבסיטת חיפה
3המרפאה לטיפול מיני, מרכז רפואי רעות, תל אביב

השילוב בין מוגבלות ומיניות הנו שילוב מורכב, מכיוון שהן מוגבלות והן מין הִנם נושאים שכל אחד מהם רגיש, והצירוף של שניהם בעייתי ורגיש במיוחד (חרותי ואלוני, 2002), ועדיין קיימים מיתוסים רבים לגבי מיניותם או היעדר מיניותם (Tepper, 2000).

בשל המיתוסים הללו, הנכות אשר נגרמת כתוצאה מליקוי באיבר גוף או במערכת וגורמת למוגבלות בפעילות של האדם, עלולה להוביל גם לנכות חברתית (חרותי ואלוני, 2002).

באשר להשפעתם של המיתוסים על ההיבט המיני, נכותו של אדם, היא פעמים רבות גם נכות פסיכוסקסואלית, לא בהכרח בגלל הקשר בין התפתחותו הפיזיולוגית לבין נכותו, אלא גם בגלל הקשר בינו לבין סביבתו (אלוני, 1998).

החברה הישראלית מתאפיינת במגוון אוכלוסיות בעלות רקע דתי, עדתי ותרבותי שונה. השתייכותו התרבותית של האדם משפיעה ומעצבת את מיניותו, ולעיתים השתייכות תרבותית זו אינה עולה בקנה אחד עם תפיסות חילוניות- ליברליות של מיניות, לפיהן המיניות הינה זכותו של האדם, לרבות האדם עם המוגבלות.

בשולחן עגול זה, זה אנו רוצות להתמקד במפגש בין המטופל ומשפחתו לבין אנשי המקצוע סביב סוגיית המיניות, כמפגש בין תרבויות, וברגישות התרבותית הנדרשת להתערבות בתחום המיניות לאנשים עם מוגבלות, כחלק ממענה מותאם לצרכים הייחודים של האדם למען אושרו ואיכות חייו. אנשי המקצוע מוזמנים להשתתף בדיון, לדון בדילמות היומיומיות שעולות, לבחון את הידע ואת העמדות האישיות בהקשר זה.

במהלך הדיון, כל אחת מהמשתתפות תציג דילמות מקצועיות הקשורות לאוכלוסיות איתן היא נפגשת כגון: אוכלוסיה דתית-יהודית, מגזר ערבי וקהילה הלהטבית.

Powered by Eventact EMS