"מוגנות קהילתית" - בית פתוח בשכונת כפר שלם רבתי.
עוסקת ביצירת תשתית קהילתית להגנה ושמירה על ילדים בגיל הרך, באמצעות העצמת ההורים, ותהליכים של עבודה קהילתית

kaplan_h@mail.tel-aviv.gov.il ענת ברזילי
מחלקת אפיקים, אגף מזרח, מינהל השירותים החברתיים, עיריית ת"א - יפו

מדובר בתכנית מניעתית המקיימת פעילות אינטנסיבית עם ילדים בגילאי לידה –שש והוריהם.
7 אנשי הצוות הרב מקצועי עובדים על בסיס יומיומי קבוע ומתמשך עם הקהילה, תוך יצירת נוכחות, קשרי אמון, תמיכה וליווי.
התכנית פועלת שלוש פעמים בשבוע בבוקר ופעמיים גם בשעות אחה"צ.
התכנית מופעלת ע"י עת"א – יפו, מחלקת אפיקים, אגף מזרח, חינוך ובריאות, ומעובה ע"י התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון באמצעות תכנית "בית פתוח"
מטרות
1. שיפור הרגשתם ותיפקודם של הורים ביצירת סביבות מוגנות לילדים.
2. הפחתה במספר, היקף ועומק הפגיעות בילדים וילדות.
3. יצירת אווירה ביתית בה אימהות תוכלנה לשוחח ביניהן, ללמוד האחת מהשנייה ולשאול שאלות בתחומים שונים את אנשי המקצוע.
4. איתור הישגים התפתחותיים של ילד במהלך טבעי של משחק הורה ילד, יעוץ, הפנייה, תיווך וליווי להמשך אבחון וטיפול בקהילה.
דרכי התערבות
התכנית פועלת בטיפת-חלב . במרחב פועלת משחקייה המהווה פלטפורמה עיקרית להתערבויות השונות:
1. התערבות פרטנית - יעוץ, תמיכה , ליווי ותיווך משפחות לגורמים מקצועיים רלוונטיים בקהילה.
2. התערבות קבוצתית – קבוצות תמיכה, הרצאות , פעילויות העשרה לילדים, ערבים חווייתיים להורים.
3. התערבות קהילתית – פעילות בגינות הציבוריות, פעילות בשיתוף עו"ס קהילתית, פעילי שכונה ותושבים סביב מוגנות והעצמת הורים וילדים.
ממצאים ומסקנות:
1. כוחה של התכנית באופייה הלא פורמאלי, בתהליכי התבוננות, נוכחות, הקשבה, אמפתיה, תחושת ערך ושיתוף. בהנגשת השירותים הפורמאליים לקהילה ויצירת תשתית קהילתית איתנה.
2. כל מענה מתוכנן באופן מותאם לצרכים ובשיתוף האימהות בכל השלבים, כתהליך מעצים ומפתח המאפשר להן זיהוי יכולות וכוחות שיסייעו בשינוי
3. הילדים זוכים להיראות, ולפי הצורך להיות מופנים ומלווים למקומות המתאימים לשם קבלת אבחון ו/או טיפול המותאם לצרכיהם.

חדוה קפלן
חדוה קפלן
Powered by Eventact EMS