קבוצה פסיכו חינוכית למאושפזים בשיקום גריאטרי ולבני משפחה בנושאים הקשורים לגיל המבוגר

lnahumi@yahoo.com אנה רמיניצוב
גריאטריה, המרכז הרפואי תל אביב ע״ש סוראסקי

רציונל/רקע
שיקום הוא שלב טיפולי בתהליך ריפוי מתמשך שמטרתו לשפר תפקודים מטוריים וקוגניטיביים ספציפיים שנפגעו ע"י מחלה/פציעה, להגדיל עצמאות אישית ולהקטין תלות בזולת לקראת חזרתו של המטופל לסגנון חיים פעיל ובריא עד כמה שניתן (חוזה מנכ"ל 4/2009). לפי הספרות, קיימת זיקה בין מחלה גופנית ומצוקה נפשית של החולה ומשפחתו, לבין התערבות ותמיכה נפשית היכולות להפחית לחצים ולעודד החלמה במיוחד כאשר מדובר באשפוז של אדם מבוגר ( בן חיים,2011; יאלום,2006; Longergan,1989).

טוסלנד (1995) מציין את היתרונות של הטיפול הקבוצתי בעבודה עם האוכלוסייה המבוגרת.

המאפיינים של האוכלוסייה בשיקום גריאטרי כוללים מאושפזים מעל גיל 65 עקב מחלות נוירולוגיות, בעיות אורתופדיות, לאחר אשפוז ממושך או ניתוח מסובך.

מטרות, שיטות (ההתערבות)
לחשוף את המטופלים ובני משפחתם לדרכי התמודדות נוספות עם האשפוז והשינוי התפקודי, להוות מקור תמיכה בזמן אשפוז, לתת מידע על זכויות ושירותים ולהכין את המאושפזים לשחרור מבית החולים.

אורגנו מפגשים שבועיים אליהם הוזמנו מטופלים ובני משפחה. הקריטריונים להשתתפות כללו יכולת תקשורת מילולית ורמה סבירה של קוגניציה.
עקב אופי האשפוז הקצר וסדר היום הדינאמי במחלקה הוחלט על קבוצת רכבת עם מגוון נושאים שונים.

ממצאים
הקבוצה אפשרה למשתתפים לקבל תכנים אינפורמטיביים כגון מיצוי זכויות ושירותים באשפוז ובקהילה, אסטרטגיות לשיפור תקשורת מטופל-מטפל, דרכי התמודדות עם השינויים בגיל המבוגר בתחומים שונים לצד התמיכה הרגשית. המשתתפים הביעו שביעות רצון מהפעילות ומהתכנים. המפגשים בקבוצה יצרו קשרים אישיים בין המשתתפים גם מחוץ לזמן הקבוצה ועודדו מעורבות של בני משפחה בתהליך השיקומי.

מסקנות והמלצות יישומיות
התערבות קבוצתית עם האוכלוסייה המבוגרת אפשרית ויעילה במסגרת של אשפוז.
יש צורך בגמישות עקב ביטולים לא צפויים בגלל אופי המחלקה.
מומלץ לארגן את הקבוצה בחדר נגיש לכיסאות גלגלים וכלי עזר אחרים.

לאה נחומי
לאה נחומי
Powered by Eventact EMS