אתיקה בעידן האינטרנטי

נחום מיכאלי nahummi54@gmail.com
היחידה להתמכרויות, עמותת אפשר, רמת גן

מהפכת האינטרנט והרשתות החברתיות שהשתלטו על חיינו הפרטיים אינן פוסחות גם על עיסוקנו כעובדים סוציאליים ומחייבות אותנו להיערכות מתאימה. הפיתוי שבשימוש בערוצי התקשורת החדשים, המבטיחים זמינות, נגישות והתעדכנות מהירה, צופנת בחובה גם סכנות רבות שיש להזהר מפניהן.

להלן התחומים העיקריים שיש לתת עליהן את הדעת בעידן האינטרנטי:

1. שמירת סודיות - תחום שמירת הסודיות הוא אחד מאבני היסוד של העבודה הסוציאלית. הוא מעוגן הן בכללי האתיקה והן בחוק. כאשר המידע השמור עמנו עובר למחשב, הוא הופך נגיש יותר לרבים ויש להיערך בהתאם. מעבר לכך, התקשורת כיום בין אנשי המקצוע נעשית פעמים רבות באמצעות הדואר האלקטרוני. די בלחיצה מיותרת או אי שימת לב לרשימת התפוצה כדי שמידע מסווג יהיה גלוי לכל.

2. זליגת חומר פרטי - בעידן האינטרנטי הגבול בין הפרטי לציבורי נפרץ ולמעשה כמעט ולא קיים. מרגע שחומר פרטי מועלה לרשת החברתית, גם במחשבים הפרטיים, הוא הופך לנחלת הכלל ורבים יכולים לעשות בו שימוש. בעניין זה יש להדגיש את אחריותם של המעסיקים גם על המסרים הפרטיים של עובדיהם ברשתות החברתיות.

3. הפרת איזון הידע - המשוואה המקובלת בחדר הטיפול הוא שהמטפל יודע על המטופל יותר משהמטופל יודע על המטפל. משוואה זו יוצרת היררכיה מסוימת שחשובה במערכות הטיפול. כניסה לרשתות חברתיות וחשיפת המטפל וחייו הפרטיים לכל דיכפין, מפרה את האיזון והופכת את המטפל עצמו למי שיודעים עליו יותר ממה שראוי או שהוא חפץ בכך.

4. טיפול בשלט רחוק - תחום שהולך ומתפתח בשנים האחרונות הוא תחום הטיפול מרחוק, תוך סיוע במערכות אינטרנטיות משוכללות המביאות את המטופל לחדר הטיפול כשהוא עדיין בביתו. טיפול בשלט רחוק מחייב התייחסות מיוחדת לא רק בהיבט המקצועי אלא גם מההיבט האתי.

בהרצאה יורחב כל סעיף, יינתנו דוגמאות רלוונטיות ובעיקר המלצות להגברת המודעות ותשומת הלב והתמודדות עם סוגיות אתיות רלוונטיות לעידן האינטרנטי.

נחום מיכאלי
נחום מיכאלי
התמכרויות
Powered by Eventact EMS