קוד האתיקה צועד קדימה

author.DisplayName
הוועדה לאתיקה מקצועית, איגוד העובדים הסוציאליים, תל אביב

23 שנים חלפו מאז נכתב ונחתם קוד האתיקה של העובדים הסוציאליים, הקוד התקף והמקובל גם כיום. במהלך שנים אלו המקצוע לא קפא על שמריו, ובמקביל לשינויים בחברה הכללית, גם המקצוע שינה בהיבטים שונים את פניו. אחדים מסעיפי הקוד האתי הפכו מיותרים ולא רלוונטיים ובמקביל, חסרו בקוד נושאים המבטאים את המציאות המקצועית של ימינו אלה. בשנתיים האחרונות עמלו חברי הוועדה לאתיקה מקצועית של האיגוד לעדכן ולהתאים את הקוד לקראת הפקתו במתכונת חדשה ולהפצתו לכלל העובדים הסוציאליים.

להלן מספר נושאים, לדוגמה, שחייבו התאמה ושינוי:

1. פרקטיקה פרטית - בשנות התשעים של המאה הקודמת היו מעט מאוד עובדים סוציאליים שעסקו בפרקטיקה פרטית, רובם במקביל לעבודתם במסגרות ציבוריות. הקוד נתן לכך אזכור קל ומאוד מסויג. כיום, הפרקטיקה הפרטית התרחבה וחייבה תשומת לב רבה יותר הן לדואליות של מי שעובד גם באופן פרטי וגם במסגרת ציבורית, והן לשאלות הפרסום של העיסוק הפרטי ועוד.

2. העידן האינטרנטי - המהפכה האינטרנטית של השנים האחרונות לא פסחה על מקצוע העבודה הסוציאלית. בשטח מקובל להעביר מידע באינטרנט, לפתוח קבוצות ברשתות החברתיות ועוד. בקוד האתיקה הנוכחי אין לכך כל אזכור. השינוי בקוד מתייחס במיוחד לשאלת הסודיות הן בשמירת חומרים והן בהעברתם לאחרים דרך האינטרנט ועוד.

מאבק חברתי - בשנים האחרונות נוטלים יותר ויותר עובדים סוציאליים חלק במאבקים חברתיים לטובת עניינים שונים ו/או אוכלוסיות שונות, בהתאם לתפיסתם ועמדותיהם האישיות. מאבקים אלו לא עולים תמיד בקנה אחד עם תפקידם המקצועי או עם תפיסת מקום עבודתם. הדואליות הזו בנאמנות העובדים הסוציאליים מחייב תשומת לב וביטוי ברור יותר בקוד.

בהרצאה יוצגו השינויים הבולטים שנעשו בקוד בגרסתו החדשה, תוך הצגת דוגמאות מהשטח, בעיקר כאלו שהובאו לדיון בפני חברי הוועדה.

נחום מיכאלי
נחום מיכאלי
התמכרויות
Powered by Eventact EMS