הדלת שלנו לעתיד מיוחד" – בניית שותפות עם קבוצת הורים לבוגרים עם צרכים מיוחדים בנושא דיור לחיים

רעות ג'בסקי KLHILA@jerusalem.muni.il הילה קליין יפעה קליין
תחנת שיקום מערב, עיריית ירושלים

בתחנת שיקום מערב בעיריית ירושלים פועלת קבוצת הורים פעילים בתחום הדיור לאנשים עם צרכים מיוחדים. בקבוצה חברים הורים לבוגרים עם צרכים מיוחדים הנמצאים בשלבים שונים של תהליך היציאה לדיור לחיים. במסגרת תפקידנו כעו"סיות בתחנה, אחת עו"ס פרטנית ואחת קהילתית, אנחנו מלוות יחד את הקבוצה. אחד התהליכים המשמעותיים שהקבוצה עברה הוא בניית שותפות בין הקבוצה לבין צוות התחנה. בהרצאה זו נתאר ונבחן תהליך זה וכן נביא מקרה בוחן מתוך כנס דיור גדול אותו ארגנו צוות תחנת שיקום מערב יחד עם קבוצת ההורים הפעילים.

בנובמבר 2016 התקיים כנס דיור אותו הובלנו בשותפות מלאה עם קבוצת ההורים. מטרת הכנס הייתה העלאת המודעות לנושא הדיור בקרב הורים לאנשים עם צרכים מיוחדים בירושלים. הכנס היה הצלחה גדולה. השותפות עם ההורים בתהליך ההכנה והבניה של הכנס היוותה מודל להורים אחרים שרוצים להיות פעילים והדגיש בפני הורים נוספים את הצורך לקחת אחריות אקטיבית על עתיד ילדיהם. הכנס סייע בבניית קהילה של הורים לאנשים עם צרכים מיוחדים והרחיב את הרשתות החברתיות שלהם. הנוכחות של הורים ואנשי מקצוע רבים בכנס היווה צוהר ללמידת הנושא מנקודות מבט שונות ולחשיפה גדולה לנושא הדיור לחיים.

הצלחת הכנס, והתהליך שקדם לו, העניקה להורים את האפשרות להיות פעילים קהילתיים ומומחי ידע בתחום כהורים לאנשים עם צרכים מיוחדים. בנוסף, לכנס הייתה השפעה על העבודה הפרטנית בתחנה שאיפשר לראות את ההורות המיוחדת ולחוות וללוות את התהליך ממבט אחר. תהליך זה נבע רבות מהשותפות שנוצרה לאורך שנות פעילות הקבוצה ובייחוד בתהליך העבודה על הכנס.

לאור הצלחת תהליך זה, בנינו בתחנת השיקום מודל עבודה המבוסס על שותפות עם לקוחות לקראת כל אירוע שאנחנו מקיימים למען קהילת המשפחות המיוחדות.

רעות  ג'בסקי
רעות ג'בסקי
Powered by Eventact EMS