מי משפיע ומי מושפע: התמודדות העו"ס מול הלקוח האלים

chmiriam@jerusalem.muni.il שרה הלפרין
לשכת הרווחה גילה, עיריית ירושלים

רקע: אבי (שם בדוי) הוא גבר בן 79 המטופל בלשכת רווחה מזה שנים ארוכות. הוא נראה זקן מכפי גילו ומתמודד עם מגוון מוגבליות פיזיות. לצד היותו אדם מוגבל, אבי מתנהג באלימות מילולית, פיזית ומינית כלפי אנשי המקצוע המטפלים בו. הוא מטריד מינית מטפלות מטעם הביטוח הלאומי. לאחרונה, הוא ניסה להכות במקלו את העובדת הסוציאלית בלשכה, הסיר את מכנסיו והטיל את מימיו בכניסה ללשכת הרווחה.

מטרות: מטרת ההרצאה היא להציג את הקשיים והמגבלות של העובד הסוציאלי ושל הפרופסיה בהתמודדות עם אלימות והכפשות מצד לקוחות בתוך מערכת הרווחה.

תיאור ההתערבות: חרף היותו של אבי אדם אלים, לשכת הרווחה מחויבת להעניק לו שירות. אבי מגייס תמיכה ציבורית ואף פונה לתקשורת ומתלונן על טיב השירות שהוא מקבל. הוא מצטייר כ`מסכן` וזוכה לאמפתיה רבה. בזירה התקשורתית והציבורית ידינו על התחתונה, ואנו בעמדת התגוננות מתמדת. בעוד הובדת הסוציאלית מתמודדת עם הכפשות וחשיפה לאלימות, היא מחויבת להמשיך להעניק שירות.

מסקנות: המקרה של אבי הוא חלק מתופעה נרחבת של לקוחות הנוקטים באלימות וההכפשות כלפי עובדים סוציאלים, זוכים באהדת הציבור וממשיכים לקבל שירות בלשכות הרווחה. תופעה זו גורמת להפחתה במעמדם של העובדים הסוציאלים ופוגעת קשות ברווחת העובד. המקרה ממחיש את הצורך לבחון מחדש את שיטות ההתמודדות של הפרופסיה מול תופעה זו.

מרים כהן
מרים כהן
Powered by Eventact EMS