פתיחת תיק אימוץ-עבודה עם הורים מאמצים, המלווים את ילדיהם ברגע המשמעותי בחייהם לנוכח מציאות של תקשורת ומדיה מתקדמים


DVORASH@MOLSA.GOV.IL 1 רונית ברגר 2 לימור בפרי 3 אירמה כהן 4
1השירות למען הילד, משרד הרווחה, ירושלים
2עו"ס לחוק האימוץ השרות למען הילד, משרד הרווחה, חיפה
3עו"ס לחוק האימוץ השרות למען הילד, משרד הרווחה, תל אביב
4עו"ס לחוק האימוץ השרות למען הילד, משרד הרווחה, באר שבע

רקע: בידי השרות למען הילד נמצא המידע אודות מאומצים שאומצו בישראל , נסיבות לידתם ומסירתם לאימוץ וכן זהות הוריהם הביולוגיים. חוק האימוץ סעיף 30 (ב`) "לפי בקשת מאומץ שמלאו לו 18 שנים, רשאי עו"ס לחוק האימוץ להתיר לו לעיין בפנקס ברישום המתחייס אליו." בידי השרות למען הילד מצויים 16.000 תיקי אימוץ משנות ה-40 המאוחרות. השרות למען הילד, רואה בפתיחת התיק תהליך בבינת הזהות של המאומץ הבוגר, השרות מלווה את המאומצים בתהליך פתיחת תיק האימוץ בקבלת מידע אודות עברם נסיבות אימוצם ובהחלטה האם לפגוש את ההורים ומשפחה ביולוגית. השרות מלווה את המאומץ, ההורה הביולוגי וכן את ההורים המאמצים. בשנים האחרונות עם התפתחות התקשורת האינטרנטית אנו חשופים למציאות כי מאומצים ומשפחות מגיעים למידע ולגילוי האימוץ ללא הכנה וליווי. מצב זה גורר תחושות קשות ועלול לגרום לנתק בתוך משפחות מאמצות והבנה לקויה של נסיבות החיים.

מטרות: השרות זיהה צורך אצל משפחות המאמצים לקראת גיל 18. הורים מודעים כי ילדם נמצא בהתלבטות האם ומתי לפתוח את תיק האימוץ. הורים רוצים להיות וללוות את המאומץ בצורה הטובה ביותר על מנת לסייע ולהקל בשלב משמעותי זה בחייו.

שיטות: השרות מקיים סדנאות הכנה להורים מאמצים לילדים בגילאי 16-18. בסדנא אנו חושפים את ההורים למידע הנמצא בתיקי אימוץ, לדילמות בהם המאומצים מתמודדים . לקשיים באיתור ובליווי הורים ביולוגיים. וכן בדילמות אותם עוברן ההורים. בעבר המידע שנמסר להורים מאמצים היה מוגבל ולכן יש צורך כי יהיו מודעים לסערת הרגשות אותם יחוו ילדיהם ולמידע הקיים בתיק.

בסימפוזיון, נציג את עבודתנו עם ההורים ונחשוף את אנשי המקצוע לדילמות שאנו כשרות מתמודדים בליווי פתיחת תיקי האימוץ.

הרצאה 1: פתיחת תיק האימוץ - מרצה רונית ברגר
תהליך מסירת המידע למאומץ הינו תהליך מורכב היכול להתקיים במספר שלבים. הוא כולל מסירת פרטים, מסמכים ופניה להורה הביולוגי על מנת לקבל את הסכמתו למפגש עם המאומץ וקיום מפגש. בעידן המציאות המתפתחת והמשתנה, בה החברה עוברת שינויים ותמורות וחשופה לתקשורת האינטרנטית הנגישה, הן המשפחה הביולוגית והן מאומץ יכולים להגיע למידע ולקשר באופן עצמאי ללא כל הכנה מקצועית. לאור זאת, תהליך פתיחת תיק האימוץ עובר אדפטציה למציאות זו, בכל שלבי האימוץ. כל זאת על מנת להקל על שלושת צלעות משולש האימוץ: המאומץ, הוריו המאמצים והוריו הביולוגים.

הרצאה 2: פתיחת תיק מנקודת מבט ההורים המאמצים - מרצה לימור בפרי
הרצאה אישית של הורים מאמצים אודות פתיחת ילדיהם את תיק האימוץ לא פעם המידע קשה ומעורר בקרב ההורים צורך לגונן ולהקל על המאומץ את החשיפה למשפחתו הביולוגית, בדרך של כמיהה שהמאומץ ידחה את תהליך פתיחת תיק האימוץ. השרות למען הילד זיהה צורך בהכנה וחיזוק ההורים אמצים לתת את ברכת הדרך לילדם המאומץ, החל מגיל 18 למצות את זכותו על פי חוק לתור אחר שורשיו בדרך של פתיחת תיק אימוץ.

הרצאה 3: פתיחת תיק מנקודת מבט המאומץ - מרצה אירמה כהן
הרצאה אישית של מאומץ, ההתלבטות בין הרצון לפתוח את תיק האימוץ לגלות את הסיפור, לבין הפחד מהלא נודע, וחרדת הנטישה.

דבורה  שבתאי
דבורה שבתאי
Powered by Eventact EMS