"רש"א ומקב"ץ בעסק של להגשים חלומות": תכנית תעסוקה ייחודית לנערים לאחר מאסר

author.DisplayName
מקב"ץ - מרכז תעסוקה, הכשרות וסיוע משפטי, החטיבה לקידום נוער וצעירים, עיריית ירושלים, ירושלים

מוצגת כאן תכנית תעסוקה ייחודית לנערים לאחר מאסר, אשר במרכזה בניית מסלול הכשרה ותעסוקה לכל נער התואם את שאיפותיו ואת החלומות שלו. זאת מתוך אמונה כי שיקום כולל מתן תקווה וחלום להצלחה ולמימוש עצמי. התכנית מגייסת "מעסיקים ידידים" אשר מכשירים את הנערים כדי שירכשו מקצוע בתחום המדבר ללבם. בשלושת החודשים הראשונים להכשרה מועבר תשלום מתקציב הפרויקט למעסיק. המעסיק מעביר את הכסף לנער באמצעות תלוש שכר ומוסיף מצדו את יתרת השכר.

התכנית נבנתה כמענה לדרישה להשתלב בתעסוקה, כתנאי לשחרור מוקדם מהכלא. כאשר נער עומד בפני שחרור הוא נדרש למצוא עבודה עוד בעודו שוהה בכלא. אולם, בפועל קיימים מספר חסמים אשר מקשים על הנער במציאת עבודה: חסם 1: בהעדר חופשות מהכלא – הנער אינו יכול להגיע לראיונות עבודה. חסם 2: הנער מחויב לספר למעסיק על עברו והגדרתו כיום כאסיר ברישיון. חסם 3: הנער ללא ניסיון תעסוקתי, הרגלי עבודה וקושי עם מסגרת וסמכות. חסם 4: מעסיקים מסרבים לקבל נערים עם עבר פלילי או/ו ללא ניסיון תעסוקתי.

בנוסף, התכנית מותאמת למאפיינים הייחודים של הנערים. בשנת 2015 אחוז הרצדביזם של נערים שפוטים מכלא אופק (14-18) עמד על 75%. נתון מדאיג אשר מסביר את הקושי והאתגר בעבודה עם אוכלוסייה מורכבת זו. נערים לאחר מאסר הם בעלי מאפיינים וצרכים ייחודים. מדובר בנערים מורכבים ופגועים שקיים קושי רב לגייס אותם לטיפול ושיקום. מרביתם נשפטו בגין ריבוי עבירות והם נחשבים לגרעין הקשה ביותר בקרב הנוער העבריין, אשר מצוי בסיכון גבוה לרצידביזם. לכן ישנו צורך במענים ייחודיים עבור אוכלוסייה זו על מנת להגדיל את סיכויי השיקום.

ממצאים: התכנית מהווה מסגרת יום לתכניות שיקום, מייצרת מרחב בטוח לעבודה טיפולית על תקשורת בין-אישית והתמודדות עם אתגרים ותסכולים, מאפשרת חוויות של הצלחה ומחזקת תחושת מסוגלות.

הדס בן-אליהו
הדס בן-אליהו
Powered by Eventact EMS