העוצמה שבהעצמה
"מספסל הנאשמים אל קדמת הבמה"

author.DisplayName
שרות המבחן למבוגרים, משרד הרווחה, ירושלים

ההרצאה תעסוק בחשיבות של פיתוח ראיה אינטגרטיבית של המטופל, על מכלול חלקיו ומאפייניו האישיותיים. זיהוי חולשותיו, קשייו, ובעיותיו, יחד עם התבוננות והקשבה לכוחותיו ומשאביו הפנימיים. נתמקד בהעצמה ומשמעותה כמסייעת לקידומו של המטופל, פיתוח ומימוש הפוטנציאל של היכולות והכוחות הטמונים בו.

חלק זה של ההרצאה יתבסס על גישת הכוחות ומאמרו של כהן ב. צ (2012). גישת הכוחות בעבודה סוציאלית. בתוך מ. חובב, א. לונטל, י. קטן (עורכים), עבודה סוציאלית בישראל. (עמ` 270 – 258). תל אביב: הקיבוץ המאוחד.

נעסוק בשאלות האם אנחנו, כעובדים סוציאליים, מתמקדים בחולשות ובפתולוגיה של המטופל או בכוחותיו? האם אנחנו עושים מספיק לשיתוף המטופלים בתהליך ההתערבות?

בחלקה השני של ההרצאה נעסוק בדרכים בהן ניתן לסייע להעצמת המטופל. לצורך כך יוצגו דוגמאות מהעבודה הטיפולית בשרות המבחן למבוגרים.

בהיבט הקבוצתי יוצגו תוכניות שפותחו כדרכי העצמה: סדנת "חוק ומשפט", פרויקט "אוניברסיטה בעם", סדנת "פעמונים" (בשלבי פיילוט), ופעילות שטח המשולבת בטיפול הקבוצתי.

בהיבט הפרטני, יוצגו אפשרויות של העצמת המטופל ויוצגו דוגמאות מתוך השטח הן בשלב האבחון והן בעבודה הטיפולית.

מיטל כהן
מיטל כהן
שרות המבחן למבוגרים
Powered by Eventact EMS