עיבוד ממוקד טראומה לצוותי רפואה דחופה

אסתר הלוי שריקי 1,2 שיר דפנה-תקוע 2,3 אורי בלה 2
1שירות לעבודה סוציאלית, מרכז רפואי קפלן, רחובות
2מלר"ד ילדים, מרכז רפואי קפלן, רחובות
3בית הספר לעבודה סוציאלית, מכללה אקדמית אשקלון

רציונל: הרצאה זו תעסוק במודל טיפול לצוותי מלר"ד (מחלקה לרפואה דחופה) ילדים בהתמודדות עם אירוע טראומטי אקוטי במרכז הרפואי קפלן. בשלב הראשון, לאחר התייעצות עם צוות מלר"ד ילדים לגבי צרכי הצוות, הוחלט למקד את ההתערבות באירועים בהם מגיע למלר"ד תינוק לאחר שנפטר בביתו, בדרך לבית החולים או לאחר החייאה בבית החולים.

רקע: בשנים האחרונות עלה מהספרות ומהקליניקה, צורך של צוותים רפואיים וסיעודיים הנותנים מענה ראשוני באירועים טראומטיים. הצורך לסייע לצוות הרפואי במלר"ד ילדים במרכז הרפואי קפלן לאחר אירועים טראומטיים ומוות של ילדים זוהה על ידי הצוות הרפואי ובשיתוף עם השירות לעבודה סוציאלית בבית החולים , פותח מודל מובנה . המודל, אותו מנחה עובדת סוציאלית, מתוחם בזמן קצר , מבוסס על טיפול בנפגעי טראומה ומתאים לצרכי הצוות במלר"ד מיד לאחר אירוע המוות. המודל הותאם לצוות הרב מקצועי המטפל בילדים במלר"ד במהלך המשמרת, אורכו עד חצי שעה ונשען על הידע שנצבר מ- טיפול מEMDR הכולל , בין היתר, חיזוק משאבים אישיים.

מסקנות והמלצות יישומיות: בראיונות שנערכו עם המשתתפים , עלתה הצורך של הצוות בעיבוד הטראומה אותם הם חווים בטיפול באירועים טראומטיים בכלל ובמות ילד בפרט. הצוות ציין את העיבוד הקצר וממוקד כתורם להקלה על הסימפטומים של מצוקה והיכולת להמשיך את המשמרת למרות הכאב אותם הם חווים. הצוות ציין את יעילות ההתערבות המיידית והקצרה של העובדת הסוציאלית. בנוסף, עלה צורך להמשך חיזוק משאבים של הצוות במלר"ד ילדים לאחר אירועים טראומטיים.

Powered by Eventact EMS