גבולות האוטונומיה - הפערים בין רצונו וטובתו של המטופל

יעל חיים yaelh@apotropus.org מוראל בן-ארי
מחוז חיפה והצפון, המרכז הישראלי לאפוטרופסות - הקרן לטיפול בחסויים, חיפה

עבודה מקצועית אחראית דורשת התמודדות עם דילמות מקצועיות מוסריות וערכיות מורכבות. דילמה נוצרת כאשר יש לפחות שתי אפשרויות פעולה לפתרון בעיה מסוימת וכל אחת מאפשרויות הפעולה היא בעייתית בדרכה שלה. בכדי לפתור את הדילמה נדרשת הכרעה מעשית. כלומר, על המעורבים לנקוט עמדה ולהכריע באופן מעשי. על איש המקצוע לבחון באופן קבוע את דרכי פעולתו, את דרכי הטיפול ואופן ההתערבות וזאת בהתייחס למימדים האתיים של אופן פעולתו ובהתחשב בצרכי המטופל , תוך הימנעות מרבית מפגיעה בו ובאחרים. למקצועות השונים, כללי אתיקה מקצועית שונים המשמשים כתעודת זהות מקצועית אידיאלית.

כגוף המעניק שירותי אפוטרופסות, אנו נתקלים בדילמות אתיות חדשות לבקרים. דילמה מרכזית בה אנו עוסקים ובה אנו מתחבטים היא עד מתי יש לכבד את רצון מקבל השרות? האם יש לפעול מתוך עיקרון של שמירה על כבודו ורצונו גם אם אלה פוגעים בטובתו? ביטוי לדילמה זו ניתן למצוא בטיפולנו הממושך במקבלת שרות, בת 80, רופאה בעברה, המוכרת כנפגעת נפש, אשר בחרה לאורך שנים לחיות בקהילה במצב של הזנחה עצמית קשה, ללא חשמל ומבלי לשתף פעולה באופן מלא עם הגורמים המטפלים. לאורך השנים כיבדנו את רצונה ואת בחירתה לגור בתנאים אלו וזאת עד שמצבה הגופני הדרדר מאד בשל ההזנחה, עד כדי סכנה ממשית לחייה. היא נמצאה מספר פעמים על רצפת הבית, תולעים נפלו מרגליה כתוצאה ממחלת עור קשה ביותר שלא טופלה. למרות זאת, המשיכה להביע את רצונה בעיקשות ודרשה להישאר בביתה ולהיות מטופלת באופן חלקי בלבד בקהילה. בשלב זה, היה עלינו להכריע בין רצונה וטובתה עד כדי פנייה למתן הוראות מבימ"ש. תוצאות הטיפול במקרה וההחלטות שהתקבלו בעניינה מפתיעות.

יעל  חיים
יעל חיים
Powered by Eventact EMS