סוגיות ייחודיות בהתערבות עם ילדים ובני נוער נפגעי התעללות

author.DisplayName 1 author.DisplayName 1 author.DisplayName 1 author.DisplayName 1 author.DisplayName 1 author.DisplayName 2
1בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב
2בית לין תה"ש, בית לין- מרכז הגנה לילדים ולנוער, רמת גן

כרמית כץ
כרמית כץ
Powered by Eventact EMS