סוגיות ייחודיות בהתערבות עם ילדים ובני נוער נפגעי התעללות

author.DisplayName 1 author.DisplayName 1 author.DisplayName 1 author.DisplayName 1 author.DisplayName 1 author.DisplayName 2
1בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב
2בית לין תה"ש, בית לין- מרכז הגנה לילדים ולנוער, רמת גן

התעללות בילדים ובני נוער היא תופעה שנחקרה המון בעשורים האחרונים. לצד הידע הרב שהצטבר, העידן הנוכחי מציב בפני אנשי המקצוע דילמות חדשות ומאתגרות במיוחד. הסימפוזיון הנוכחי ישים במוקד את הסוגיות המאתגרות שמביא עמו העידו הנוכחי מתוך מטרה לשים עליהן את הזרקור ולנסות להעמיק בהן את הדיון. הסוגיות שידונו במסגרת הסימפוזיון יתייחסו לפגיעות מיניות בילדים ובני נוער במסגרת האינטרנט, לפגיעות מיניות בנערות על ידי ריבוי של פוגעים, בפגיעות בילדים ברקע של סכסוך גירושין ולבסוף, בניסיון לקדם את חוסנם של ילדים ובני נוער נפגעי התעללות באמצעות יחסים בין אחים.

כרמית כץ
כרמית כץ
Powered by Eventact EMS