ללמוד מן המטופל - פיתוח תפקידים ייעודיים לצרכנים נותני שירות ושימוש בידע מניסיון אישי לשיפור השירות

author.DisplayName author.DisplayName author.DisplayName author.DisplayName
צרכנים נותני שירות, יוזמה דרך הלב, כפר סבא

תקציר

אדוה גפן
אדוה גפן
Powered by Eventact EMS