ללמוד מן המטופל - דיון בדרכי שימוש בידע מתוך ניסיון אישי על ידי העסקת צרכנים נותני שירות כאמצעי לשיפור השירות והעמקת ההבנה של החוויות האישיות

author.DisplayName author.DisplayName author.DisplayName author.DisplayName
צרכנים נותני שירות, יוזמה דרך הלב, כפר סבא

תקציר

Powered by Eventact EMS