העבודה הסוציאלית כמשמרת פערים חברתיים ומנציחה מצבי עוני ומצוקה

elush734@gmail.com אפרת לוי
שירותים חברתיים, רווחה, תל אביב

כעובדות סוציאליות, אנו פועלות במערך של ניגוד אינטרסים ומורכבות גדולה. לא פעם עולה השאלה באשר למהות תפקידה של העובדת - האם היא נאמנה ומייצגת את הממסד שהיא נציגתו, או שהנאמנות שלה היא קודם כל ללקוחותיה ולרווחתם, גם כאשר נדמה שהשניים מנוגדים זה לזה?

עובדות סוציאליות רבות חוות את הדואליות הזו ועסוקות בפער המורכב הזה.

גם הקוד האתי של העובדות הסוציאליות לא מקל עלינו את ההבנה.

בפרק 1 סעיף א` כתוב: "האחריות העיקרית של העובד הסוציאלי היא כלפי לקוחותיו"

ואילו בפרק 4 סעיף א` כתוב: "העובד הסוציאלי חייב לגלות נאמנות להתחייבויות כלפי המעסיק, לגבולות המקצוע ולקוד האתיקה".

השירותים שניתנים כיום למשפחות המטופלות מאפשרות להן הישרדות בסיסית אך משתיקה את קול צעקתן.

בדיון נרצה להעלות שאלות ולהתדיין בנושאים העולים ממה שנכתב לעיל -

כפל נאמנויות - לקוחות מול ממסד

מענים פרטניים כמקדמים או משמרים את מצב הלקוחות?

מה תחום אחריות העו"ס כשהיא נפגשת עם מדיניות פוגענית כלפי הלקוחות?

מה האחריות של קהילת העו"סיות כלפי החברה בישראל?

אלה כהן
אלה כהן
Powered by Eventact EMS