מנדלות ככלי טיפולי קבוצתי לנשים מכורות ולנשות מכורים

leabl@ashdod.muni.il אורית ענבר
המחלקה לטיפול בהתמכרויות, היחידה לטיפול בנפגעי סמים, עיריית אשדוד, המנהל לשירותים חברתיים

בהקימנו קבוצה לנשים מכורות וקבוצה לנשות מכורים חשבנו על כלי התערבות השלכתי המסייע לנשים לחוות גילויים בין ותוך אישיים. כלי המסייע ברכישת מיומנויות תקשורת וחיבור לעצמן ללא צורך בידע או ניסיון מוקדם. יצירת המנדלה מסייעת בפתרון קונפליקטים ומהווה תמונה המשקפת את סוגיות החיים. בהיותה כלי יצירתי, המנדלה מנטרלת "שליטת יתר" בשפה מחד ומאפשרת שוויון בקבוצה למתקשים וורבליתמאידך.
לאוכלוסיית נשות המכורים והנשים המכורות מאפיינים דומים; נתק חברתי, בושה וניכור חברתי. גישתן חשדנית כלפי הממסד והשירותים הפורמאליים. ההתמודדות עם ההתמכרות, קשיי היום יום והניסיון להמשיך ולשרוד בשגרת החיים מביאות את הנשים למצוקות נפשיות. הן זקוקות גם ליצירת זמן איכות לעצמן.
המטרות היו:
• יצירת מסגרת תמיכה חברתית ומקצועית.
• הכרות, חיבור והעצמת מקורות כוח פנימיים, הגברת תחושת השליטה ושיפור התפקוד בתחומי החיים השונים.
• הנגשת מידע ותמיכה בתהליך השיקום.
• שיפור מיומנות הורית.
מנדלה – כלי אמנותי עתיק, ציור מעגלי, אינטואיטיבי או על פי תבניות גיאומטריות. ציור המאפשר חיבור למהות הפנימית והתפתחות מנקודה זו. ציור המנדלה ופיענוחה הוא תהליך המכוון להכרת העצמי, הדימויים שבי, למגע ישיר בחוויות הרגשיות, הרחבת המודעות וגדילה רוחנית. ציור מנדלות היא הנאה מרגיעה, "עצירה" והזדמנות ללמידה עצמית.
במפגשים פתחנו בסבב "מה נשמע", המשכנו לסימבוליזציה מאחורי התבנית הגיאומטרית הנלמדת, ושרטטנו את המנדלה. לאחר דמיון מודרך הנשים ציירו את המנדלה. המשתתפות שיתפו בתהליך, שיקפנו, דנו במשמעות ובתובנות.
תוצאות: במהלך התקדמות הקבוצה זיהינו התחזקות והתפתחות. הנשים דיווחו על שיפור במערכות היחסים בחייהן, פינו זמן לעצמן וניכר שיפור בשיקומן המקצועי.
נסיים בציטוט מדברי משתתפת: "המנדלות היוו עבורי את אי השקט באמצע השיגעון של החיים, "אני יוצאת עם עצמי מהסדנה".

לאה בלן אלפון
לאה בלן אלפון
Powered by Eventact EMS