חוויותיהן של נשים זקנות הסובלות מהפרעת הימורים

נועה לוינסון noa2500@gmail.com 1,2 פרופ' ליאת איילון 1
1עבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן
2עבודה סוציאלית טיפול בהתמכרויות, עמותת "אפשר", רמת גן

רקע :
הימורים נחשבים כפעילות חברתית נפוצה בקרב זקנים. תעשיית ההימורים נחלה הצלחה במשיכת זקנים בכלל וזקנות בפרט להימורים. עבור חלק מהאנשים, הימורים עלולים להיות פעילות העשויה לגרום לאובדן שליטה, הרס כלכלי עד להתדרדרות להפרעת הימורים.

מטרות ושיטות:
מטרת המחקר הנוכחי הייתה, להאיר את מרכיבי חוויותיהן של נשים זקנות הסובלות מהפרעת הימורים כפי שעלה מתוך סיפורי חייהן, אשר על אף המודעות לקיומן, טרם נחקרו במידה מספקת מבחינה אמפירית, בשדה המחקר בעולם בכלל, ובישראל בפרט. בהתחשב בזאת, נבחרה שיטת מחקר איכותנית ונעשה שימוש בסיפורי חיים, ככלי, אשר עשוי לסייע בהבנת חוויותיהן ותחושותיהן הייחודיות של הנשים. המחקר התבצע באמצעות ראיונות עומק חצי מובנים עם 15 נשים בגילאים: 60 ומעלה, אשר פנו לטיפול בגיל זה, ואובחנו כסובלות מהפרעת הימורים ומטופלות או טופלו בעבר. הראיונות נותחו בשיטה קטגוריאלית שסייעה באיתור תמות וחוויות מרכזיות.

ממצאים:
ניתוח הממצאים העלה ארבע חוויות חיים מרכזיות: (1) חווית חיים שונה מנשים מהמרות אחרות; (2)חווית חיים בסתר; (3) חווית חיים מבוזבזים; (4) חווית חיים על הקצה. חוויות חיים אלו, אופיינו והובחנו, באמצעות ארבע תמות חוזרות: (א) הסיבה להימורים; (ב) החוויה הטיפולית; (ג) יחסן של הנשים לזקנה; (ד) מערכת יחסים זוגית.

מסקנות והמלצות יישומיות:
עם המעבר מחוויית החיים הראשונה לאחרונה, הנשים שהשתייכו אל החוויות מתרחקות מהנורמה החברתית, עוצמתן הרגשית גדלה ורמת הסיכון בה נמצאות עולה. מחקר זה מציע, ראייה מחודשת, והבניית ידע ייחודי, בנוגע לנשים זקנות הסובלות מהפרעת הימורים בישראל. חוויות החיים המרכזיות והמאפיינים הייחודים שעולים מתוך סיפורי החיים מהווים כלי לאנשי המקצוע ולגופי המחקר, להעלאת המודעות לנשים זקנות הסובלות מהפרעת הימורים, ולנשים עצמן בהעלאת המוטיבציה שלהן לחפש עזרה טיפולית.

נועה לוינסון
נועה לוינסון
עובדת סוציאלית
מענית קייר - ניהול טיפול אישי לגיל השלישי
Powered by Eventact EMS