שיקום עם חסרי בית כתהליך של יצירת קשר בגובה העיניים

omriabramovitch@gmail.com
מנכ"ל, עמותת "כדורגל לחסרי בית", תל אביב

אוכלוסיית חסרי הבית הינה אוכלוסייה מודרת, שנמצאת בשולי התודעה החברתית ומנותקת מרשתות תמיכה. רבים מחסרי הבית מכורים לסמים ואלכוהול ומתמודדים עם מגוון גדול של בעיות. העמותה "כדורגל לחסרי בית" משתמשת בכדורגל ככלי טיפולי, בכדי לעזור למשתתפים בקבוצות להשתלב בחזרה בקהילה ואל עבר חיים נורמטיבים. העמותה חותרת לעזור לחסרי הבית ליצור אורח חיים בריא ונקי מסמים ואלכוהול, ליצור מסגרת קבועה ויציבה, קבוצת השתייכות ותמיכה וחיזוק ערכים כמו אחריות, שיתוף וחתירה למטרה. המודל השיקומי הייחודי של העמותה מבוסס על קשר של שותפות, ובא לענות על הצרכים העזים של אוכלוסייה זו בקיום בעל משמעות, חיים של כבוד עצמי ותקווה ויציאה מהבדידות אל עבר חיי קהילה. שיקום כשותפות, משמע עבודה לא פורמאלית "בגובה העיניים", בה חברי הצוות 'מסירים את כובע המטפל' ויוצר קשרים חבריים עם המשתתפים, הדדייים גם אם לא שוויוניים. עבודת היישוג (out reach) הגמישה והדינאמית והליווי האינטנסיבי במהלך שנים, יוצרים יחסים שמבוססים על אמון ושותפות. כל זאת מאפשר לשחקנים לחזק את בטחונם, לקיים קשרים חברתיים, להישאר נקיים מסמים ואלכוהול ולהתקדם אל עבר מימוש מטרותיהם. המודל השיקומי של העמותה מראה, כי חסרי הבית זקוקים לתמיכה אינטינסיבית, ובעיקר לקשר לא פורמאלי שמבוסס על שותפות, אמון וכבוד.

עמרי אברמוביץ'
עמרי אברמוביץ'
Powered by Eventact EMS