"זהות ומסכות בהיכל המראות": קבוצת ביבליותרפיה להורים שכולים

galiafr2000@gmail.com 1,2 רועי חיון 1,2
1אגף משפחות והנצחה, משרד הבטחון, רחובות
2הנחיית קבוצות, המרכז הישראלי לביבליותרפיה, ארצי

רציונל/רקע:
בשנת 2015 קמה באגף משפחות של משרד הביטחון ברחובות קבוצת ביבליותרפיה להורים שכולים שאיבדו את ילדיהם לפני עשור ומעלה. הקבוצה התקיימה אחת לשבוע למשך 15 חודשים ומטרתה הייתה לתת להורים השכולים מקום לעסוק בתהליכי עיבוד האבל ובנושאים הקשורים לשלבי חייהם מול השכול. במסגרת ההרצאה נציג את העבודה בקבוצה ואת תרומתה של הביבליותרפיה לעבודה הקבוצתית.

מטרות ושיטות:
ביבליותרפיה היא שיטת טיפול בהבעה ויצירה שבמרכזה עומדים תהליכי קריאה וכתיבה שדרכם האדם נפגש עם מגוון רגשות וזיכרונות ובאמצעותה נפתח ערוץ לעיבוד ולשינוי. העבודה במסגרת קבוצת ההורים במשרד הבטחון נשענה על שיטות ההתערבות הביבליותרפיות ומטרתה היתה לאפשר להורים לגעת בתחושות ובהתמודדות שלהם עם השכול. במסגרת ההרצאה נעסוק בתימת ה"ראי" אשר עלתה רבות במסגרת הקבוצה ונדגים דרך תימה זו את התהליכים שהתרחשו בה.

ממצאים:
המפגש של ההורים השכולים כלל בתחילה חווית הזדהות: ההורים עברו טראומה איומה והמפגש ביניהם, המראה שהם היוו האחד לשני, יצרו קרבה ושותפות גורל. כמו כן, תחושת ה"זר לא יבין זאת" והראי שהחברה מציבה להורים השכולים דומיננטיים ויוצרים דיכוטומיה בין ההורים והחברה. בהרצאה נספר על המראה שהמשתתפים הציבו זה לזה בקבוצה וכיצד זו אפשרה לקבוצה לראות שישנם סוגים שונים של עיבוד אבל ודרכי הנצחה. כמו כן, ההרצאה תיגע במראה שהמנחים הציבו בפני המשתתפים והתחושות שמראה זו עוררה.

מסקנות והמלצות יישומיות:
העבודה עם טראומה ושכול נוגעת במקומות שאין בהם שפה. הטראומה מאיינת את השפה ונותרת כזכרון קטוע. מטרת העבודה הטיפולית הינה בניית השפה מחדש, לספר את סיפור הטראומה ולתת לה מילים. העבודה בקבוצה הראתה שביבליותרפיה הינה שיטת התערבות מרכזית ומשמעותית בעבודה עם טראומה שמאפשרת לטוות סיפור, למצוא שפה למה שאין לו מילים.

גליה  פרידלנד
גליה פרידלנד
Powered by Eventact EMS