סדנה לשיח עם ילדים, כשקיים חשש שהילד נפגע עבירה. נושאים: ידע בחקירת ילדים, הליכי השיח הטיפולי מבלי לזהם חקירה, אבחון רפואי וטראומטיזציה משנית של המטפל

galavnibarlev@gmail.com 1 עינב נגרי 1 עינת לוי 2 מירית דהן 3
1עמותת אפשר, מרכז הגנה בית לין לילדים נפגעי עבירה באר שבע
2עמותת יחדיו, מרכז ענבל לטיפול בילדים ובני נוער נפגעי תקיפה מינית בבאר שבע
3השירות לחקירות ילדים באר שבע, מרכז הגנה בית לין לילדים נפגעי עבירה באר שבע

רקע – במפגשים עם אנשי המקצוע בשדה, זוהה קושי בשיח עם ילדים החושפים אירועי אלימות כלפיהם, מתוך חשש לשיבוש הליכים וזיהום חקירה. העדר כלים להתערבות הביא לכך, שילדים שהעזו לחשוף פגיעה, לא קיבלו מענהה מידי, מהאדם שאליו פנו. מרכז ההגנה בבאר שבע והמרכז הטיפולי בפגיעות מיניות בילדים ענבל, חברו יחד והתגייסו לבניית סדנאות, המתאימות לצוותים הבאים במגע עם ילדים, על מנת לקדם ידע בנושא זה.
אופן ההפעלה- כל סדנא בנויה משלושה מפגשים בנושאים:
1. חקירות ילדים ושיח טיפולי- מהי חקירת ילדים, כיצד היא מתבצעת, מהם הכללים לביצועה, כיצד מעריכים מהימנות של ילד ומהי ומשמעותה. כיצד ניתן לפתוח עם ילד סיפור של פגיעה שהוא חשף, מבלי לשאול שאלות המזהמות את החקירה. מהי משמעות זיהום החקירה, באילו מצבים חשוב להקפיד עליה ומתי אין חשש לזיהום. במקרים של צוותים העובדים עם בני נוער, יינתן מידע על חקירות נוער ולא על חקירות ילדים.
2. הערכת ילדים בחשד להתעללות והזנחה – ההיבטים הרפואיים של התעללות מינית ופיזית וכן ההשלכות הרפואיות של הזנחה, צמיחה ושגשוג של ילדים. בהרצאה הוסבר למשתתפים על הליך הבדיקה במרכז ההגנה וכן על חשיבות עיתוי הפנייתם של הילדים לבדיקה.
3. טראומטיזציה משנית וההתמודדות עמה- מפגש חווייתי, שמטרתו לתת הכרה לתחושות והרגשות המתעוררים במהלך העבודה היומיומית והמגע עם ילדים נפגעים. הפעילות נערכה באמצעות חיבור המשתתפים לסיפורים, היכולים להחוות כטראומטיים לאנשי הטיפול ולאחר מכן נעשה עיבוד של תחושות, רגשות, מחשבות, חסמים פסיכולוגיים ודרכי התמודדות. בחלקו השני של המפגש, ניתן ידע תאורטי וכלים, להתמודדות עם טראומטיזציה משנית.
מסקנות וממצאים- הסדנאות הביאו לחיזוק השותפות בין צוות מרכז ההגנה וענבל והמערכות הבאות עמם במגע, באופן שהביא למענה טוב יותר לילדים המדווחים על חשד לפגיעה. המשתתפים ציינו את הרלוונטיות של הידע החדש והכלים הפרקטיים שנרכשו לעבודה היומיומית, לצד הנגיעה וההתייחסות לשחיקה הרגשית המצטברת והשלכותיה, כמטפלים החשופים לטראומה.
המלצות מקצועיות – הסדנאות משמעותיות ומעניקות כלים לאנשי מקצוע מתחום הרווחה והחינוך, בהתמודדותם עם ילדים נפגעי עבירה ולפיכך חיוניים כחלק מתוכנית הכשרה.
לכנס עצמו תיבנה סדנא אינטגרטיבית שתשלב את תכני שלשת המפגשים.

גל אבני ברלב
גל אבני ברלב
Powered by Eventact EMS