סדנאות לחיזוק ההשגחה ההורית בקרב הורי קטינים עוברי חוק, המטופלים בשירות המבחן לנוער

ornaf@molsa.gov.il 1 דורית ניצן 2
1מדריכת קציני מבחן לנוער, שירות מבחן לנוער מחוז מרכז, רחובות
2מפקחת ארצית לקטינים עוברי חוק, הנהלה ארצית שירות מבחן לנוער, ירושלים

רקע:
מחקרים רבים מצביעים על הקשר ההדוק בין השגחת הורים בחיי ילדיהם לבין צמצום חשיפתם למצבי סיכון. כאשר ההורים מעורבים בחיי ילדיהם, גוברת יכולת הילדים לעמוד בפיתויים. המגמה הקיימת כיום בשירותי הרווחה בארץ ובעולם, הינה הגברת מעורבות ההורים בתכנון הטיפול בילדיהם וביישומו, על רקע זה, עלה הצורך בפיתוח מענה ייחודי עבור ההורים, שילדיהם בצעו עבירה פלילית והופנו לטיפול בשירות המבחן לנוער.
ההתערבות:
המענה הייחודי שגובש בשירות המבחן הינו סדנה קבוצתית, בת 12 מפגשים, המבוססת על מודל ההשגחה ההורית שפותח ע"י פרופ' חיים עומר וצוותו, ואשר בשיתוף עם צוות שירות המבחן לנוער, הותאם לאוכלוסיית ההורים של מטופלי השירות. במסגרת פיילוט, נבנה תדריך, המיושם מזה 3 שנים ומלווה במחקר ע"י פרופ' עומר וצוותו. מטרת הסדנה הקבוצתית הינה לסייע להורים לעבור מחוסר אונים לעמדה של השגחה הורית לגיטימית ובונה. ההורים לומדים לזהות 3 רמות השגחה, המותאמות לגיל הילד ולמצבו ונבדלות זו מזו בטיב התגובה ההורית הנדרשת. התנועה בין הרמות גמישה ולהורים ניתנים כלים מעשיים ליישום ולתרגול הלמידה. עד כה, בסדנאות השתתפו כ-160 הורים בפריסה ארצית.
תוצאות ההתערבות:
ממחקר הפיילוט, שליווה את ההתערבות, עולה כי ההתערבות נמצאה יעילה ומשמעותית בקרב משתתפים. ממצאים אלו הובילו להחלטה להמשיךבהפעלת הסדנאות ובמחקר המלווה.
ממשובים של ההורים במהלך ובתום הסדנאות, עולה שרוב ההורים סבורים כי ההתערבות נתנה מענה לצורך שלהם.
מסקנות והמלצות:
הסדנה הינה מענה מותאם לצרכי הורים לקטינים עוברי חוק. האתגרים כיום הינם הטמעת ושילוב ההתערבות כחלק ממערך הטיפול המוצע לנער עובר חוק ולמשפחתו, לצד בחינת הדרכים לשימור השפעתה המיטיבה של הסדנה לאורך זמן.

אורנה פרש
אורנה פרש
Powered by Eventact EMS