תכנית ברו"ש – בריאות הנפש, רווחה ושיקום: טיפול רב מערכתי, מבוסס בית במשפחות בהן לפחות אחד ההורים מתמודד עם מחלת נפש

author.DisplayName 1 author.DisplayName 2 author.DisplayName 2
1בריאות הנפש, תחנה לטיפול בילד ובנער ע"ש אילן, ירושלים
2אגף הרווחה, המנהל לשירותי קהילה, עיריית ירושלים, ירושלים

תכנית ייחודית זו פועלת מתוך שותפות של הרווחה בדרום ירושלים ושל התחנה לטיפול בילד ובנער ע"ש אילן. העבודה מחייבת קשר עם פסיכיאטריה של המבוגר ועם שירותי סל שיקום אשר מטפלים במבוגר המתמודד, אך אינם עוסקים בהורות. התכנית מעניקה טיפול למשפחות בהן אחד או שני ההורים מתמודד עם מחלת נפש מאובחנת. בסימפוזיון נציג את המעבר משיתוף פעולה לשותפות בין מערכות ופרופסיות שונות, המאפשרת הקמת ואחזקת תכנית טיפולית יחד. נרחיב על התכנית, מטרותיה ומגוון המענים שהיא מציעה למשפחות המתמודדות. נתייחס להיבטים הקליניים של חיי משפחה ויחסי הורים-ילדים המושפעים מהשלכות של מחלת הנפש ונסכם בתיאור מקרה הממחיש את אופי העבודה עם המשפחות, לצד נתונים ראשוניים ממחקר הערכה שמלווה את התכנית.

הילה שטרן
הילה שטרן
Powered by Eventact EMS