תמיכה במשפחות חולי דמנציה: עשור לשיתופי פעולה בקהילה לפיתוח תכניות בעיר חולון

author.DisplayName author.DisplayName
השרות לאזרח הוותיק, אגף הרווחה והשירותים החברתיים-עיריית חולון, חולון

רקע:

בשנים האחרונות יש עליה דרמטית במספר החולים באלצהיימר, וכתוצאה מכך פונים יותר בני משפחה הנמצאים במצוקה ובשבר גדול, לקבלת עזרה לצוות השירות לאזרח הוותיק בחולון.

בשנת 2007 פנו כ-40 פניות חדשות לרכזת קבוצות התמיכה באגף ובשנת 2016- 140 פניות חדשות .סה"כ פניות חדשות עד היום כ-750.

מחקרים מצביעים על הלחץ הקשה ביותר אותו חוות משפחות המתמודדות עם מחלת האלצהיימר בהשוואה למשפחות עם מחלות זקנה אחרות.

על רקע הגידול בצרכים ומורכבות המחלה, ריבוי הגורמים הממסדיים המעורבים, וקיום תכניות שונות, פועל צוות השירות לאזרח הוותיק וצוות עבודה קהילתית באגף הרווחה לפתח מענים חדשים בשותפות רחבה של ארגונים עירוניים וארציים, לשם איגום הידע, ותיאום אמצעי הטיפול והתמיכה בחולה ובמשפחתו.

שיטות ההתערבות:

הטמעת מגוון תכניות המוצעות מעמותת עמדא, לצד פיתוח מודל מקומי.

במישור הפרטני- ריכוז פניות ראשוניות ומתן מידע ראשוני מיידי. "קשרים וכישורים"- בשיתוף עמדא- הכשרת מתנדבים לפעילות בבית עם החולה ובני המשפחה

במישור הקבוצתי - קבוצות רכבת תמיכה לבני משפחה מטפלים. מפגשי מידע-קבועים אחת לחדשיים. קבוצות תמיכה קטנות קצרות טווח להתערבות בשעת משבר -התחלנו עם קבוצה אחת בשנה וכיום מתקיימות 6 קבוצות בשנה.

במישור הקהילתי- הקמת שולחן עגול- "רב מח", המורכב מכלל הגורמים המקצועיים בקהילה. המטרה: תיאום שיתופי פעולה, פיתוח שירותים, איגום משאבים, שכלול שיווק והפצה, והעלאת המודעות לנושא במישור העירוני.

"ידידי הדמנציה" – בשיתוף עמדא- הכשרת מתנדבים להפצת המודעות לנושא ולנעשה.

בהרצאתנו נפרט על פיתוח המודל המקומי- קבוצות תמיכה קטנות להתערבות במשבר, והעבודה במישור הקהילתי הרחב. וסקירה על התמורות שחלו במהלך העשור הן בפניות והן במענים.

מסקנות והמלצות:

שיתוף פעולה עירוני רחב הביא לפיתוח מגוון שירותים והרחבת המענים בקהילה לטובת אוכלוסיית היעד, דבר שמאפשר התאמה אישית לכל אחד בהתאם לשלב המחלה ומתן מענה מיידי בהתאם לצורך.

פיתוח מענים בקהילה מעכב במידת מה את ההוצאה לסידור מוסדי וכן מפחית את תחושת הלחץ ומקל בהתמודדות של בני המשפחה המטפלים העקריים.

ישנה חשיבות להקצאת איש מקצוע לריכוז הנושא.

איריס פורת
איריס פורת
Powered by Eventact EMS