פרויקט התנדבות וחונכות של גמלאים – "ידיד לקשיש"

author.DisplayName
רכזת מתנדבים, המחלקה לרווחת הגמלאי ועמותת על"ה, עיריית קריית אונו, קריית אונו

רציונל / רקע
במחלקה לרווחת הגמלאי, מטופלים קשישים רבים שהינם בודדים, ו/או ירודים תפקודית, ו/או שחוו אובדנים, ו/או מרותקים לביתם. קשישים אלו זקוקים לקשר חברתי לחיזוקם, עידודם, הקשבה וחיבורם לדמות אמפטית שתעניק להם חום, תיצור עניין, ותעזור בהתנהלות היומיומית.
מטרות ושיטות
הפרויקט מתקיים כבר כחמש שנים בהשתתפותם של מתנדבים בוגרים, גמלאים וסטודנטים מקבלי מלגה או במעורבות קהילתית ומטרתו להפיג את בדידותם את המטופלים בדרכים מגוונות.
המתנדבים מגיעים פעם בשבוע לבית הקשיש/ה למשך כשעה עד שעתיים ומשתלבים בפעילות לצרכיו של הקשיש/ה: שיחה ואוזן קשבת, יציאה לטיול בסביבה הקרובה, תיעוד סיפור חיים, לימוד מחשב/סמרטפון, הקראת סיפורים, סידור ניירת, עבודות יצירה, בישול משותף, עזרה בסידורים מול מוסדות, מעקב אחרי הוצאות הבית, משחקי שולחן, ועוד.
בפרויקט משולבים כ- 40 –50 קשישים בכל שנה.
המתנדבים מקבלים הדרכה שוטפת בטלפון ובפגישות קבוצתיות עם רכזת המתנדבים אחת לחודש וחצי. במידת הצורך יש הדרכה ומעורבות של העובדת הסוציאלית. מטרות הפגישות הקבוצתיות:
1. מתן עידוד ותמיכה מקצועית למתנדבים במהלך תקופת התנדבותם בבתים.
2. שימור המתנדבים לאורך זמן בפעילותם.
3. מסגרת התייחסות והתייעצות של קבוצת השווים, בעלת ערך מוסף למתנדבים, .
חלקו הראשון של כל מפגש מוקדש לדיווח של המתנדבים על שינויים אצל המטופלים וכן דילמות ושינויים, בהם הם רוצים לשתף את המתנדבים האחרים. חלקו השני של המפגש מוקדש להעשרה בנושאים שונים בהתאם להתפתחות הקבוצה: גבולות תפקיד המתנדב, מניעת התעללות והזנחה בקרב הגמלאים, מהי הזדקנות מוצלחת, התמודדות עם קונפליקטים וחילוקי דעות, ביטויים חוסמי תקשורת וביטויים מקדמי תקשורת, פרידה ממטופל, התמודדות עם פטירת מטופל, שפת הגוף המתאימה להקשבה, התמודדות עם ירידה תפקודית ומנטאלית של המטופל, גבולות בהתנדבות, אובדנים בזקנה וכיצד ניתן להתמודד איתם.
ממצאים
בשיחות לקבלת פידבק עולה שברוב המקרים קיימת שביעות רצון גבוהה הן של הגמלאים מהמתנדבים והן של המתנדבים מהגמלאים ומהקשר שנוצר ומתמשך במקרים רבים ברציפות לאורך מספר שנים.
מסקנות והמלצות יישומיות
♠ בתחילת התהליך, חשוב מאוד להתאים בין מאפייני המתנדב ומיומנויותיו לבין מאפייני הגמלאי וצרכיו, למען תהיה התאמה מדויקת ככל האפשר (השכלה, תחביבים, מקצוע, ואפילו עדה/מוצא).
♠ מעורבות העובדת הסוציאלית חשובה מאוד בתחילת התהליך, גם בעת משברים במהלך ההתנדבות והן לקבלת פידבק שוטף מהמשפחה/ מטופל/ת.

אורנה אידליץ
אורנה אידליץ
Powered by Eventact EMS