"דברים שרואים מכאן לא רואים משם" – סוגיות בהגנה על ילדים כאשר עולות תלונות על פגיעה מינית במהלך סכסוך גירושין בעצימות גבוהה

author.DisplayName
"לצדכם", עמותה, ירושלים

רציונל ההרצאה: הרצאה זו מבקשת להעלות את המודעות של עובדים סוציאליים לסוגיות ולקשיים המתעוררים כאשר עולות תלונות על פגיעות מיניות בילדים במהלך סכסוך גירושין בעצימות גבוהה: האם ההתערבות המקצועית כפי שהיא מתקיימת כיום במקרים כאלה אכן מגנה על ילדים ומה הם המחירים של האופן בו מתנהלת ההתערבות.

גוף ההרצאה: הרצאה זו באה להמחיש, באמצעות הצגת מקרה ודוגמאות מן העבודה בשטח, את הבעייתיות הנוצרת לעתים מעצם ההתערבות המקצועית המתרחשת כאשר עולה תלונה על פגיעה מינית בילד/ה במהלך סכסוך גירושין בעצימות גבוהה.

במצב זה נדרשת התערבות של עו"ס לסדרי דין, של עו"ס לחוק הנוער וכן חקירה משטרתית. במקביל לבדיקת החשד למעשה פלילי יש צורך בהגנה על הילד – בדרך כלל באמצעות הגבלה ופיקוח על המפגשים בין הילד לבין ההורה החשוד בפגיעה. תהליך הבדיקה דורש תיאום הדוק בין הגורמים המקצועיים המעורבים ופעמים רבות נמשך זמן רב מאד. בחלק מן המקרים תוצאות החקירה והבדיקה אינן מוחלטות ואף משתנות מן הקצה אל הקצה במהלך הבדיקה. במקרים כאלה, עצם ההגבלה המתמשכת של המפגשים בין הילד להורה במצב של חוסר וודאות לגבי עצם קיומה של הפגיעה, יוצרת נזק וגובה מחיר כבד בכל הקשור ליחסי הורה ילד. במקרים בהם מסתבר כי מדובר בתלונת שווא (גם שאינה מכוונת), נגרם לילד נזק גם מעצם החשיפה לנרטיב של פגיעה שאינו מעוגן במציאות.

המלצות יישומיות: העלאת המודעות לנחיצות קיצור משך הבדיקה ודיון בדרכים אפשריות לכך.

חני סימקין
חני סימקין
מועצה אזורית מטה יהודה
Powered by Eventact EMS