"אני ואימי" - מיזם משותף של מינהל מוגבלויות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים וארגון שלוה

תמר להבי 1 ליאת רהט 2
1מינהל מוגבלויות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים
2שלוה, ירושלים

הבדידות והמשבר הנוראי, המלווים את המשפחה מרגע קבלת הבשורה אודות לידת ילד מיוחד, הם קשים מנשוא. חוויית ההורות לתינוק עם צרכים מיוחדים זרועה מראשיתה בבלבול, מצוקה ואיבוד תקווה. ההורים נפגשים עם הצורך בהורות אחרת משהכירו.

"אני ואמי" הפועלת מעל 13 שנה מעניקה טיפולי התערבות מוקדמת במשפחה ובתינוק ומספקת גרייה קוגניטיבית. הטיפול הייחודי משלב את ההורה בחדר הטיפול באופן מובנה. הצוות המקצועי מַבְנה ומלווה את התהליך ויוצר אוירה המשרה ביטחון ומעודדת את ההורה להתמודד עם האתגרים שמולו. תהליך הטיפול כולל ליווי צמוד של עו"ס מנוסות התומכות ומספקות משענת נפשית.

החל מיולי 2015, הכיר משרד הרווחה בתוכנית זו כמיזם משותף יחד עם ארגון שלוה לפיילוט של שלוש שנים בליווי מחקרי, על מנת לבחון את פיתוח התוכנית כשירות ארצי שיינתן על ידי משרד הרווחה בכל הארץ. המיזם מדגיש את שיתופי הפעולה של ארגון שלווה עם מחלקות הרווחה ויוצר שותפות בין ארגונים (טיפות חלב, מרכזים להתפתחות הילד, תחנות שיקום, בתי חולים וכו`). באמצעות המיזם מצליח משרד הרווחה ליצור רצף טיפולי בטיפול במשפחות עם צרכים מיוחדים מלידה ובהתאם למדיניות המשרד פועלת מתוך גישה מערכתית הרואה במשפחה נדבך בלתי נפרד הזקוק להתייחסות.

התוכנית, המיועדת לילדים עם תסמונת דאון פועלת 5 ימים בשבוע. במסגרת התכנית, ניתן מענה ל-40 משפחות מדי שבוע. צוות התוכנית מוביל את תחום ההתערבות המוקדמת בישראל וניחן בניסיון מקצועי רב ורגישות מתאימה. התוכנית זכתה בתקן איז"ו ככל תכניות שלוה. התכנית אינה דורשת השתתפות כספית של ההורים.

מתוך צורך נוסף שעלה ע"י משרד הרווחה נענה ארגון שלוה והצליח ליצור קבוצה ייחודית להורים אומנים המטפלים בתינוקות עם תסמונת דאון.

Powered by Eventact EMS