חונכות אישית לקטינים עוברי חוק כתורמת לצמצום העבריינות בקרב המתבגרים ולפיתוח כישוריהם

נורית שמואלי nuritshmuely59@gmail.com
שירות מבחן לנוער, נפת גליל טבריה

תופעת עבריינות הנוער ובמיוחד האלימות זוכה להדים תקשורתיים. סקרים מראים על מגמות של החמרה ברמת עבריינות הנוער. על מנת להתמודד עם התנהגויות עוברות חוק בקרב בני נוער, פותחו במרוצת השנים במשרד הרווחה תכניות שונות. בשירות המבחן לנוער פותחו שתי תכניות שאחד המוקדים שלהן הוא בחונכות - סיכויים ודרך המלך. תכניות אלה מופעלות על ידי עמותות במסגרת תהליכי מיקור ושותפויות. התוכניות הנ"ל מוגבלות במספר הישובים והנערים שהן יכולות לקלוט, בשל מגבלות התקציב ומגבלות גיוס החונכים, שמרביתם סטודנטים הפועלים בתוקף מלגה או מתנדבים. מגמה זו עלולה להחריף אם תצא לפועל מדיניות אשר לא תקשור בין מחויבות הסטודנט לביצוע פעילות לטובת הקהילה לשם קבלת מלגה.

לפני עשור התחלנו בשיתופי פעולה עם המכללות בגליל. סטודנטים בתהליכי פרקטיקום והתנסות בחוגים לחינוך, פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות וקרימינולוגיה, שולבו כחונכים תוך קבלת הדרכה בשירות. כך הגדלנו את מאגר החונכים בנפה מעבר לתוכניות השירות.

בכנס אציג את הרציונל התאורטי והאמפירי לעבודה עם חונכים. אציג ממצאים הנוגעים לעבודה עם סטודנטים הנמצאים במסגרת הכשרה/התנסות מעשית ופרקטיקום וההשלכות על הבניית התוכנית וההדרכה. לאחר מכן אציג את התפתחות התוכנית בנפה במשך עשור הפעילות. אציג נתונים על הנחנכים, החונכים, תהליכי החונכות והשפעתם על: צמצום העבריינות בקרב המתבגרים: הפחתה באלימות הפיזית, השימוש בסמים ואלכוהול והחברות בקבוצות עבריינים ובפעילויות מסוכנות. פיתוח כישוריהם בתחומי הלימודים, התעסוקה, הבריאות הנפשית, ההערכה העצמית והסיפוק העצמי.

אציג את שלבי העבודה במהלך השנה: מול המכללות, מול הסטודנטים, מול קציני המבחן המטפלים ומול הקטינים. את תכני ההדרכה והתהליכים האופייניים, סוגיות ודילמות העולות בהדרכה הקבוצתית וסוגיות ודילמות העולות מול הקטינים, קציני המבחן והמכללות.

ההצגה תתבסס על ספרות, ניתוח נתונים, דוגמאות מהשטח ותיאורי מקרים.

נורית  שמואלי
נורית שמואלי
טבריה
Powered by Eventact EMS