מעקב אחר קבלת החלטות ותהליכי חיפוש מידע של עובדים סוציאליים בלשכות לשירותים חברתיים בירושלים באשר לתמיכה כלכלית במשפחות

author.DisplayName
ביהס לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים

מחקר זה שנערך בשנת 2005 במסגרת עבודת תזה הפך להיות רלוונטי יותר ויותר לאורך השנים בהקשר לתפקידם של העובדים הסוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים בהתמודדות עם משפחות בעוני. המחקר מתמקד בתהליכי איסוף המידע וקבלת ההחלטות בדבר תמיכה כלכלית במשפחות.
בשגרת היומיום של העובד הסוציאלי בלשכות לשירותים חברתיים מתקבלות אינספור החלטות בתהליך קבלת ההחלטות נדרש העובד הסוציאלי לאסוף אינפורמציה אודות המשפחה ולבצע הערכה על פיה יבסס את אופן הטיפול בה.
תחום קבלת החלטות נחקר והתקדם רבות מאז שנות החמישים של המאה הקודמת. עם השנים הצטבר מידע רב על תהליכי קבלת החלטות ובין היתר על כך כי כל אחד, ללא קשר למידת מומחיותו וידיעתו, מועד להיכשל ולבצע טעויות בקבלת החלטות ובתהליכי שיפוט אנושי.
מטרת מחקר זה היתה לעקוב אחר תוכן וכמות המידע אותו בוחרים עובדים סוציאליים על משפחות על מנת לקבל את ההחלטה למי מבין שלוש משפחות, המאפיינות סוגים שונים של לקוחות למחלקות לשירותים חברתיים, יעניקו תמיכה כלכלית. כמו כן, מחקר זה השווה את תהליך איסוף המידע וקבלת החלטה בין עובדים סוציאליים העובדים בלשכות הרווחה בירושלים, שנחשבו לצורך מחקר זה כמומחים, לבין סטודנטים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית.
ממצאי המחקר מעידים על כך כי היו מספר תחומי מידע חשובים שנבחרו בשלבים מוקדמים יותר בתהליך חיפוש המידע על ידי העובדים הסוציאליים והסטודנטים ומעידים על רמת חשיבות המידע לצורך קבלת ההחלטה על המשפחה אשר תקבל תמיכה כלכלית. כמו כן, נמצא הבדל מובהק באשר לבחירת המשפחה אשר תקבל את התמיכה הכלכלית. באשר לשימוש באסטרטגיות לחיפוש מידע נמצא כי רוב המשתתפים חיפשו מידע על ידי שימוש באסטרטגית חיפוש של בדיקת ממד עד סופו בשלבים הראשונים של חיפוש המידע.

שרית חזן אברמסון
שרית חזן אברמסון
Powered by Eventact EMS