מיצוי זכויות אקטיבי: מודל העבודה במרכז עוצמה בבני ברק (רציונל)

חוה נבון 1 ארלט מויאל 2
1מנהלת מרכז עוצמה מורחב, האגף לשירותים חברתיים עיריית בני ברק
2מנהלת האגף לשירותים חברתיים, עיריית בני ברק

"נושמים לרווחה במרכז עוצמה מורחב" דוגלת בפרקטיקה של עובדה סוציאלית מודעת עוני לפיה עוני והדרה חברתית הן הפרה של זכויות אדם. לאור תפיסה זו, לפעולות של מיצוי זכויות ערך עצום בקידום רווחתם של לקוחות החיים בעוני והדרה. תפיסה זו באה לידי ביטוי בפרקטיקה של "מיצוי זכויות אקטיבי" שמשמעותה עמידה פעילה לצד הלקוחות במאבקם על זכויותיהם. בשל ההבנה כי מיצוי זכויות הינו כלי משמעותי לשיפור רווחת התושבים, הוחלט להקים מרכז למיצוי זכויות תחת מרכז עוצמה אשר יפתח מענים לעובדים הסוציאליים באגף הרווחה ולכלל תושבי בני ברק.
במושב זה נרצה להציג ארבע תחומי פעילות של מרכז עוצמה להטמעת התפיסה של מיצוי זכויות אקטיבי באגף הרווחה:
1. הטמעת התפיסה עו"ס המשפחה כעו"ס מיצוי זכויות אקטיבי
2. הנגשת ידע ופיתוח מענים דיגיטליים לעו"ס המשפחה וללקוחות בתחום מיצוי זכויות
3. פיתוח מערך מתנדבים והכשרתם לנתינת שירות במיצוי זכויות
4. פיתוח קשרי עבודה משמעותיים עם שותפים במוסדות הממשלתיים, המגזר השלישי, והרשות המוניציפלית ע"י יצירת "מסלולים ירוקים"

Powered by Eventact EMS