העובד הסוציאלי כמנחה בקו רב תחומי בקבוצה למנותחי בריאטריה

lenanat@gmail.com קרן שיינהולץ
מכוני בריאטריה, מכבי שרותי בריאות, חיפה ותל אביב

רציונאל
השמנת יתר חולנית היא מחלה המשפיעה על תחומי חיים רבים. נפשיים, חברתיים ובריאותיים.

ניתוחים לטיפול בהשמנת יתר (ניתוחים בריאטרים) הם ניתוחים שמטרתם להביא לירידה במשקל. ההסתגלות לניתוח, תהליך הירידה במשקל ושימורו כרוך בהתמודדות והסתגלות רגשית והתנהגותית משמעותית מצידו של המטופל.

מבוטחים לאחר ניתוח בריאטרי "במכבי שרותי בריאות" זכאים לסל טיפולים של צוות רב תחומי במסגרת המכון הבריאטרי. במסגרת מענה טיפולי זה נפתחו קבוצות פסיכו-חינוכיות ברחבי הארץ עבור מטופלים לאחר ניתוח בריאטרי.

שיטה
קבוצות מידע ותמיכה לחולים לאחר ניתוח בריאטרי מהוות אמצעי נוסף המסייע להתמודדות והסתגלות להשלכות הניתוח. במעקב והטיפול ב"מכבי שירותי בריאות" נכלל טיפול קבוצתי בן 10 מפגשים בהנחיה קו משותפת של עובדת סוציאלית ודיאטנית. זוהי קבוצת תמיכה בעלת מאפיינים פסיכו-חינוכיים המשלבת תכנים בנושא תזונה והתמודדות רגשית התנהגותית לאחר ניתוח בריאטרי. בקבוצה מוטמעים כלים קוגניטיביים, רגשיים והתנהגותיים לחיזוק ניהול עצמי של תהליך השינוי וההתמודדות עם הנטייה לאכילת יתר. המפגשים נושאים אופי ממוקד ומובנה עם דגש על למידה משותפת, פתרון בעיות והקניית מיומנויות התמודדות חדשות.

ממצאים
לעובדת הסוציאלית חשיבות רבה בהנחייה בקו בקבוצות אלו. על פניו, התחום הבריאטרי קשור יותר לפרקטיקות של רפואה כירורגית ותזונה. אולם, במפגש עם מטופלים עולה כי בבסיס השמנת יתר והתמודדות לאחר ניתוח בריאטרי עומדים תכנים רגשיים, משפחתיים וחברתיים. הנחיית העו"ס בקבוצות מרחיב את הפן המיידעי ,מסייע במעבר מתוכן לתהליך, ומאפשר עיבוד השינוי והתהליך שהמשתתפים עוברים בכל רמותיו.

במפגש המקצועי בין– עו"ס לתזונאית – ישנו דיאלוג בין שתי הפרופסיות. דיאלוג זה מאפשר למשתתפי הקבוצה לקיים את הדיאלוג הפנימי והקבוצתי בין התכנים הרגשיים שמלווים אותם לאורך השנים, לבין דפוסי ההתנהגות והחשיבה המאפיינים אותם, בתזונה ואורח חיים.

הלנה נטרביץ'
הלנה נטרביץ'
Powered by Eventact EMS