תוכנית התערבות למטפלים עיקריים כמנוף לקידום רווחתם ובריאותם, האמנם?

ליאת פוקס fux_l@mac.org.il מרלה טל
השירות לעבודה סוציאלית, מכבי שירותי בריאות, חולון

רציונל: הזדקנות האוכלוסייה, העלייה בתוחלת החיים ובשכיחות המחלות הכרוניות, מעלים את המעמסה המוטלת על המטפלים הבלתי פורמליים. במרבית המקרים המשפחה היא מקור התמיכה המרכזי לחולה. מעמסת המטפל העיקרי זוהתה כגורם סיכון להחמרה בבריאותו ולהרעה באיכות חייו. במחוז ירושלים והשפלה 51,200 זקנים, כ 2080 עם ירידה קוגניטיבית, כרבע מתוכם תושבי חולון.

מטרה ושיטות התערבות: תמיכה במטפל העיקרי למניעת שחיקה תוך הקפדה על שמירת בריאותו. איתור המטפלים באמצעות מידע ממוחשב והפניות ממקצועות הבריאות. כלי להערכת מעמסת המטפל-שאלון זריט. המטפלים העיקריים הוזמנו לקבוצות מידע, שיחות פרטניות, או לקבוצות תמיכה בהנחיית עו"ס ומפגש אחד עם אחות בנושא קידום בריאות.

ממצאים: נוצר קשר עם 150 מטופלים מתוכם 110 מסרו פרטי מטפל עיקרי. פנינו ל- 104 מטפלים עיקריים. 61 נענו להתערבות פסיכו סוציאלית. העברנו 17 הדרכות ל- 125 אנשי צוות. מספר המטופלים עם אבחנה של "קשיים של המטפל העיקרי בחולה" אצל העו"ס הכפיל את עצמו לעומת התקופה שקדמה להתערבות. 92% מהמשתתפים ביצעו בדיקות לפי "כרטיסי הבריאות". התקיימו 2 קבוצות תמיכה. רוב רוב המשתתפים בתוכנית דיווחו על שביעות רצון גבוהה מעצם יצירת הקשר עימם והדאגה לשלומם. מקצועות הבריאות הפנו 30 מטפלים עיקריים לתכנית. נוצרו שיתופי פעולה פוריים עם השרות לטיפול באזרח הוותיק בחולון.

מסקנות והמלצות: התוכנית תרמה בהעלאת המודעות בקרב מקצועות הבריאות למעמסת המטפל העיקרי האחוז הגבוה של המשתתפים שבצעו בדיקות רפואיות מצביע על הטמעת חשיבות קידום בריאות ותרומת ההתערבויות לשמירה על בריאותם. קיימת חשיבות בהקפדה על מילוי נכון של השאלונים כדי לדייק בהערכת התוצאות. קיימת חשיבות בהמשך פיתוח תכניות חדשניות למטפלים עיקריים המותאמות לצרכיהם וכן בהתאמה תרבותית.

ליאת פוקס
ליאת פוקס
מכבי שירותי בריאות
Powered by Eventact EMS