שיתוף לקוחות- בניית חזון עירוני ותוכנית פעולה לתחום הטיפול באנשים עם לקויות שמיעה

שפרה פניגשטין shifrafe@haifa.muni.il 1 רויטל אילתי ויצמן 2
1שיקום, עיריית חיפה
2השירות לשיקום בקהילה, משרד הרווחה, ירושלים

רציונל

כחלק מתהליך בניית חזון-עירוני ובניית תוכנית-פעולה לטיפול אנשים עם לקויות-שמיעה ולקידומם, ומתוך רצון למניעת הדרת אוכלוסיית החרשים, הוחלט לנסות וליצור תרבות ארגונית משתפת, הרואה בלקוחות שותפים מלאים, משלבי מיפוי הצרכים, תכנון, בנייה והפעלה בכל השלבים. לשם כך, הקמנו בחיפה שולחן עגול של נציגי הארגונים הפעילים בעיר למען חרשים וכבדי-שמיעה ונציגי לקוחות.

מדובר בשולחן-עגול ראשון בארץ, שהוקם על ידי רשות מקומית ובו יושבים יחד נציגי לקוחות, אנשי מקצוע, הנהלות ארגונים, נציגי משרד הרווחה ונציגי עיריית חיפה, לקידום ופיתוח שירותים מותאמים לאנשים עם לקויות שמיעה.

מטרות-הצוות היו מיפוי השירותים בעיר המיועדים ללקוחות עם לקויות-שמיעה, הגדרת חזון-עירוני, בניית מטרות משותפות, פיתוח תכניות חדשות ויצירת שיתופי פעולה בין הארגונים לטובת שיפור השירותים הניתנים ללקויי-השמיעה.

שיטת הפעולה-תוצאות המיפוי הוצגו ונבחרו נושאים לקידום. הצוות התחלק לצוותי-פעולה: האחד עוסק בשירותים וזכויות לילדים ובני נוער וכולל בתוכו גם הורים לילדים עם לקות-שמיעה, לצד אנשי המקצוע והשני עוסק בנושאים הקשורים למבוגרים: הכנה לחירום, הרחבת שירותים, הנגשת מענים עירוניים ועוד.

צוות הפעולה של הילדים מתמקד בשירותים הניתנים לילדים ולמשפחותיהם, בהתאמתם ובטיבם.

ממצאים וחלק מהתוצרים שיצאו ממנו:

  • החלטה להעמקת הידע בשיטות התקשורת השונות ובהתאמתן לילדים חרשים וכבדי-שמיעה ולהפצתו.
  • החלטה על זימון של כבדת-שמיעה בוגרת מהמשתתפות בפורום למפגש עם הורים המתלבטים לגבי אופי המסגרת בה ישלבו את ילדם.
  • קיום ערב-חשיפה לזכויות ושירותים למשפחות על ידי ארגונים רלוונטיים.

צוות הפעולה של המבוגרים החליט להתמקד בהכנה לחירום ובדיקת התאמת תכניות בקהילה לאוכלוסיית החרשים.

ממפגשים אלה נוצרו שיתופי פעולה רבים בין הארגונים והלקוחות וכתוצאה מכך, אף החלה לפעול קבוצת לקוחות פעילים בשיתוף פעולה של שני ארגונים.

אנו ממליצים להרחיב השימוש במודל זה לתחומים נוספים.

שפרה פניגשטין
שפרה פניגשטין
לשכת לשרותים חברתיים - מערב חיפה








Powered by Eventact EMS