מרכזי נוער משלבים בחיפה

anatbz@haifa.muni.il 1 דנה בגים 2
1המחלקה לשיקום אגף הרווחה, עיריית חיפה
2עיריית חיפה, התוכנית הלאומית 360 ילדים בסיכון

רציונל:

בני הנוער המגיעים לגיל ההתבגרות נדרשים למשימות התפתחותיות הקשורות למערך חייהם ולהתפתחותם: מעבר מתלות לעצמאות, עיסוק בחוויה הבסיסית של דימוי והערכה עצמית, עיסוק בזהות אישית ומשפחתית, יחסיים זוגיים, יצירת קשרים בין אישיים ותקשורת עם העולם ועוד.

תחומי חיים אלה מורכבים עוד יותר עבור בני הנוער עם המוגבלויות השונות והם הזקוקים לשירותים מסייעים ותומכים במשימות ההתבגרות בתחומי החיים השונים: עצמאות, יחסים בין אישיים, השכלה, תעסוקה, פנאי, זוגיות ומשפחה.

עיריית חיפה מקדמת שילוב בני נוער עם מוגבלות בפעילויות חברתיות בכלל ובמרכזי הנוער, הפועלים בעיר, בפרט. מחלקת השיקום חברה עם הפיילוט של משרד הרווחה- האגף לשיקום, משרד החינוך- אגף שח"ר והתוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון והחלה בפיתוח מרכזי נוער משלבים.

לצורך קידום התוכנית בעיר הוקם צוות מלווה של נציגי אגף הרווחה, התרבות והתוכנית הלאומית. באמצעות מת"י חיפה אותרו בני נוער עם הנמכה קוגניטיבית ולקויות למידה מורכבות. חלקם משולבים בכיתות ח"מ בבתי ספר רגילים וחלקם לומדים בבתי הספר של החינוך המיוחד בעיר. תלמידים אלה אינם משולבים במסגרות פנאי אחה"צ וזקוקים להשתייכות למסגרת חברתית נורמטיבית.

אופן ההפעלה:

בשל גודלה של העיר חיפה ופריסת השירותים השכונתית בה ראינו לנכון לחבר את התלמידים דווקא למרכז הקיים בקרבת מקום מגוריהם. לאחר שאותרו בני הנוער ונעשו פעולות גיוס בתוך בתי הספר, הוחלט על פתיחת שתי קבוצות: בשפרינצק ובהדר ויש רצון בהמשך לפתוח עוד שני מרכזים בכרמל ובקרית חיים. לכל מרכז נבנה סדר יום אחר המתאים לפעילות מרכז הנוער ולאפיונים של בני הנוער.

בכל מרכז נוער שולבה רכזת חברתית שאחראית על כל התהליך השילוב: שינוי עמדות של בני הנוער במרכז, של צוות מדריכי המרכז, הכנת והעברת פעילויות של הכנה לחיים עצמאיים ולווי אישי בקבוצתי של בני הנוער עם המוגבלות בהשתלבותם.

שיפור במצב הילדים נמדד במערכת מעקב, על מנת לראות התקדמות ולזהות צרכים נוספים.

ענת בן צבי
ענת בן צבי
Powered by Eventact EMS