טיפול בנשים חסרות מעמד נפגעות אלימות במקלט לנשים

author.DisplayName
רווחה קהילתית, עמותת יחדיו באר שבע והדרום, באר שבע

רקע:כל הנשים שאינן בעלות אזרחות ישראלית, נמצאות על רצף של מעמד במדינה, חלקן בתהליך התאזרחות על שלביו השונים וחלקן מחוצה לו, חלקן כלל ללא מעמד ומוגדרות כשוהות בלתי חוקיות.

מטרות: מטרתו ויעודו של המקלט לנשים נפגעות האלימות הינו להעניק הגנה, טיפול והעצמה לנשים בקצה רצף האלימות במשפחה, בשאיפה כי בסיום שהותן, נשים תוכלנה לבנות את חייהן מחדש במדינה מבלי לשוב למעגל האלימות. הדבר מורכב כאשר מדובר בנשים ללא מעמד אזרחי.

נשים אלה מתחלקות למספר קבוצות – נשים להן מעמד של פליטות ומבקשות מקלט, נשים הנשואות לאזרח ישראל עם ילדים ילידי הארץ/ חלקם ילידי הארץ, נשים נפגעות סחר, נשים פלסטיניות ועוד.

ממצאים: קיים קושי להעניק הגנה והעצמה לנשים נפגעות האלימות חסרות המעמד, עקב בעיות מדיניות בעיקר סביב נושא ביטוח הבריאות והתעסוקה. נשים אלה הינה האוכלוסיה המוחלשת ביותר מבין כל נשים נפגעות האלימות.

המלצות: קיים צורך בשינוי חקיקתי אשר יכיר בסוגיות הקשורות לנשים אלה ויסדיר את זכויותיהן, וכך יתאפשר תהליך השיקום האמיתי במקלט. קיים צורך בהצפת הבעיה והשמעת קולן של הנשים השקופות הללו.

ג'ולי קייט
ג'ולי קייט
Powered by Eventact EMS