סדנה למתן כלים לעובדים סוציאליים בבניית הסכמות והתמודדות עם קונפליקטים בחברה רב תרבותית

לימור אטון
מנחה ומגשרת, מוזאיקה - המרכז ליישוב סכסוכים בהסכמה, ירושלים

עובדים סוצאיליים מקיימים מפגשים טעונים ומורכבים רבים שיש בהם פוטנציאל למחלוקות, קונפליקטים והתנגדויות. המפגשים יכולים להיות עם מטופלים, בני משפחותיהם, הקהילה, קולגות, עמיתים ועוד. המורכבות עשויה לנבוע מפערי תפיסה מקצועית, מפערי תרבות, משוני בתפיסת תפקיד, מאינטרסים שונים וכיוצ"ב. מפגשים טעונים מאופיינים פעמים רבות בחוסר אמון ובחוסר שיתוף פעולה, דבר הפוגע בהשגת המטרות המקצועיות של העובדים הסוציאלים.
מטרת הסדנה: מתן כלים לעובדים סוציאליים מתחומי בניית הסכמות, גישור, וכשירות תרבותית, במטרה להטיב את המפגשים ובכך להטיב את עבודת העו"סים ולהעצים את האמון ושיתוף הפעולה ביניהם לבין הקהילה/המטופלים/השותפים.
שיטות: הסדנה כוללת הרצאה/מצגת, דיונים, תרגילים/סימולציות, סרטונים וניתוחי מקרה.
הסדנה תועבר ע"י מנחה ומגשר מקצועי מטעם המרכז ליישוב סכסוכים בהסכמה של מוזאיקה. מוזאיקה היא בית מקצועי לבניית הסכמות בין פרטים, קבוצות וקהילות. מוזאיקה היא עמותה ארצית המתמחה במגוון מתודות למניעה, ניהול ויישוב של סכסוכים בהסכמה וכן מקיימת מרכז הכשרות לאנשי מקצוע ולתושבים למתן כלים מעולם הגישור ובניית ההסכמות.

Powered by Eventact EMS