Aging with HIV - "מהקליניקה לקהילה" - הרחבת פעילות השירות הסוציאלי במרפאת האיידס להפחתת סטיגמה ומניעת אפליה כלפי קשישים נשאי HIV בקרב נותני שירותים בקהילה

author.DisplayName
עו"ס מרפאת HIV, המרכז הרפואי ע"ש "שיבא", תל השומר, רמת גן

בשל התקדמות המחקר והרפואה שהובילה להארכת חייהם של נשאי HIV ושיפור בריאותם הגיל הממוצע של נשאי הנגיף הולך ועולה. 21% מהנדבקים החדשים הם בני 50 שנה ומעלה.
לצד זאת, הסטיגמה החברתית הקשה אשר הוצמדה לנשאים נותרה נושא כאוב. השפעותיה הרסניות וכוללות פגיעות נפשיות ובריאותיות. החשש מהסטיגמה עלול לגרום לנשאים להסתיר את הנשאות ואף לוותר על הטיפול התרופתי ולהימנע מפניה לשירותים חיוניים, גם בתחום הסיעודי. מכאן, שהסטיגמה הנלווית לנשאות נחשבת לאתגר החברתי והפסיכולוגי הגדול ביותר עבור אנשים החיים עם HIV.
אחד מהאספקטים המטרידים בתחום של סטיגמת HIV הוא נוכחותה בקרב אנשי צוות מתחום הבריאות והרווחה: מוסדות סיעודיים וחברות סיעוד. מחקרים ודיווחים מהשטח מעידים על התופעה.
מטרות:
- שינוי עמדות סטיגמטיות ומניעת אפליה כלפי נשאי HIV בקרב אנשי מקצוע מתחום הגיל השלישי.
- הנגשה מתואמת לשירותי סיעוד עבור נשאי HIV בגיל השלישי.
- העלאת התודעה הציבורית והתקשורתית לתופעה.
שיטה:
מתקיימות הדרכות שוטפות לצוותים בחברות סיעוד שפועלות בפריסה ארצית בנושא טיפול רגיש ומותאם לנשאי HIV הכוללות מידע רפואי על סיכוני הדבקה וטיפול תרופתי לצד היבטים פסיכוסוציאליים. ברמה התקשורתית גייסנו מטופל להתראיין בנוגע לסיפור אפליה שחווה בחדשות, לצד כתבה על התופעה שהתפרסמה בשיתוף דוברות "שיבא" במוסף בריאות.
תוצאות:
מדיווחי המשתתפים עולה כי ההדרכות נתנו ידע חשוב וחדש לגבי טיפול רגיש ומותאם וכן דיווחו על כוונה על יישומו והטמעתו בקרב אנשי הצוות.
פרסום כתבות וידיעות בנושא בכמה מאמצעי התקשורת המובילים: חדשות ערוץ 2, עיתון "הארץ" ואתר "מאקו".
מסקנות והמלצות:
ניכר כי לחשיפה התקשורתית ולחינוך אנשי מקצוע באמצעות הדרכות שוטפות יש פוטנציאל משמעותי בהבאה לשינוי עמדות, הפחתת סטיגמה ומניעת מקרי אפליה כלפי נשאי HIV מהגיל השלישי. בהמשך צפויות להתבצע הדרכות בחברות סיעוד נוספות ולתרגם חוברת הסברה בנושא לצוותים מטפלים. כמו כן מתוכנן יום עיון בנושא הזדקנות עם HIV לנותני שירותים במוסדנו.

שחר מיכאל
שחר מיכאל
Powered by Eventact EMS