יישום עקרונות הפעולה של הדיאלוג המאחה בתכנית צדק מאחה בשרות מבחן לנוער

רינה ריטר rinar@molsa.gov.il
קצינת מבחן לנוער בכירה ,מנחת תהליכי "צדק מאחה", שרות מבחן לנוער, נצרת

יישום עקרונות הפעולה של הדיאלוג המאחה בתכנית צדק מאחה בשרות מבחן לנוער
שרות המבחן לנוער פועל במטרה לשנות התנהגותם של קטינים עוברי חוק, ולמנוע ביצוע עבירות חוזרות. קטינים אלו נמצאים בסיכון מוגבר לעצמם ולאחרים לאחר שגרמו לנזקים ולפגיעות קשות לאנשים אחרים שנפגעו.

האם ייתכן דיאלוג בין פוגעים לנפגעים?
אציג את היישום של הדיאלוג המאחה עפ"י הגישה ההומניסטית בעבודה הסוציאלית.

הדיאלוג המאחה הוא תהליך שלבי, שבו נפגשים יחד בהסכמה קטינים עוברי חוק ,נפגעים, המשפחות ואנשי קהילה. בדיאלוג עולים לשיחה נושאים מורכבים וכואבים, שנוצרו כתוצאה ישירה ממעשה העברה. המטרה המשותפת היא לקחת אחריות לתיקון הפגיעות, להשכין שלום ביחסים, לחולל התפתחות חיובית ואפילו ריפוי, ולשילובם מחדש בחברה של כל המשתתפים.

תפקידו של המנחה ליצור את התנאים שיאפשרו לצדדים להשתתף בדיאלוג, בתוך מרחב מוגן ובטוח מספיק.

אציג דוגמאות מהתהליכי דיאלוג מאחה שקיימתי ואציג את עקרונות הפעולה המנחים את עבודתי:
הגדרה עצמית ,פרספקטיבת הכוחות ,סיפור האמת ,גישה הוליסטית ,מרכזיות הקשרים ,בניית יחסים, ריפוי ,האתגר שבאי השוויון ,העצמה ,רצוניות, התחלקות בסמכות, מנהיגות שירותית, כבוד, אמינות, אחריות כפולה, מועילות, הכשרה.

רינה ריטר
רינה ריטר
Powered by Eventact EMS