שיקום תעסוקתי ככלי לעבודה עם נשים במעגל האלימות- פעילות תכנית "תעסוקה לרווחה" במרכזים למניעת אלימות במשפחה

author.DisplayName
מנהלת תכנית "תעסוקה לרווחה", בעצמי, תל אביב

רקע- תכנית "תעסוקה לרווחה" מיועדת למשפחות המוכרות על ידי גורמי הרווחה, ומטרתה שילוב וקידום של המשתתף העיקרי אל עבר תעסוקה ויציבות כלכלית. התכנית מהווה פריצת דרך בהתמודדות עם סוגיות תעסוקה במסגרת המחלקות לשירותים חברתיים ובמשרד הרווחה עבור אוכלוסיות מרובות חסמים, כשבמרכזה עובד סוציאלי תעסוקתי.
בשנתיים האחרונות פועלת התכנית במרכזים למניעת אלימות במשפחה כאשר התהליך התעסוקתי מהווה מטרה בפני עצמה אך גם משמש אמצעי מרכזי לשיקומן של נשים ומשפחותיהן.
את התוכנית יזם ומוביל משרד הרווחה והשירותים החברתיים, בפיתוח משותף עם ארגון בעצמי, ובשותפות עם הקרן המשפחתית על שם תד אריסון.
מטרות-
- פיתוח תחושת הערך העצמי והחוללות העצמית של הנשים כאמצעי מרכזי בשיקומן.
- שילוב הנשים בתעסוקה איכותית ההולמת את כישוריהן ואת צורכיהן.
שיטות התערבות-
שילוב של התערבות קבוצתית, פרטנית וקהילתית-מערכתית המאפשרות מתן מענה לחסמים מורכבים הקשורים במאפייני קהל היעד, פיתוח יכולות, על בסיס כוחות קיימים, הנדרשים הן לפיתוח המסוגלות התעסוקתית והן לתהליך השיקום המשפחתי.
• ההתערבות הקבוצתית משמשת מרחב להתנעה ולקידום של תהליך השינוי האישי, ללמידה של התוכן הרלוונטי ולפיתוח מיומנויות של מסוגלות תעסוקתית.
• ההתערבות הפרטנית מאפשרת עיבוד עומק והתמודדות עם סוגיות אישיות.
• רתימת משאבי הקהילה לטובת הפרטים והמשפחות המשתתפות בתכנית מקדמת הן את תהליכי השינוי האישיים והן את הקהילה כמרחב של תמיכה והעצמה לכל חבריה.
המלצות-
הצלחה של תהליך לשיקום תעסוקתי חייבת לכלול:
• עבודה עם נשים שעברו את "השלב האקוטי" ומלוות בתהליך טיפול מקביל.
• ליווי ארוך טווח בתהליך ההשתלבות בתעסוקה והאתגרים הנובעים ממנו
• ליווי בהתמודדות עם מאפיינים ייחודים של נשים במעגל האלימות והאופן שבו עשויים לבוא לידי ביטוי בעולם עולם העבודה (עבודה עם גברים, תחושת הקורבנות)
• הכוונת תהליך שיקומי לעצמאות כלכלית

סמדר סגל
סמדר סגל
Powered by Eventact EMS