התנדבות שיקומית – ההתנדבות כמנוף לקידום אוכלוסיות מוחלשות

author.DisplayName author.DisplayName
תחום התנדבות, האגף למשאבי קהילה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים

הסימפוזיון - רקע כללי

סימפוזיון זה יעסוק בהתנדבות כאמצעי לקידום והעצמת אוכלוסיות מוחלשות. מחקרים מראים כי להשתלבותם של אנשים עם צרכים מיוחדים ואנשים מאוכלוסיות מודרות בעשייה התנדבותית יתרונות אישיים וקהילתיים רבים. התנדבות מפחיתה את הדעות הקדומות והעמדות השליליות כלפיהם; היא מאפשרת להם פיתוח מיומנויות חברתיות; מוטבי ההתנדבות מדווחים כי גילו אוזן קשבת וכי מתנדבים עם צרכים הדומים להם מגיעים אליהם "בגובה העיניים"; ההתנדבות מאפשרת יציאה ממעגל הבדידות ועוד. מתוך תפיסה זו פותחו בשנים האחרונות מספר תוכניות המקדמות שילוב של אוכלוסיות מודרות שונות כמתנדבות, כחלק מתהליך טיפולי נרחב יותר ובמסגרת תהליך ההעצמה שלהם. סימפוזיון זה יציג ארבע תוכניות כאלו, המשלבות אנשים עם צרכים מיוחדים, נוער בסיכון וקשישים כמתנדבים. כל אחת מהתוכניות הללו זוכה להצלחה רבה בשטח, ותציג כלים פרקטיים לשילוב אנשים מאוכלוסיות מוחלשות כמתנדבים.

אילה פאר
אילה פאר
Powered by Eventact EMS