שילוב והעצמה של אנשים עם צרכים מיוחדים באמצעות התנדבותם
סימפוזיון - 2/5 - התנדבות שיקומית – ההתנדבות כמנוף לקידום אוכלוסיות מוחלשות


author.DisplayName
מנהל, חל"צ עוצמת ההתנדבות, כפר סבא

הרצאה זו תעסוק בתוכנית "עוצמת ההתנדבות", המשותפת לחל"צ תחת שם זה ולתחום התנדבות במשרד הרווחה. התוכנית, הפועלת כיום ב-12 רשויות מקומיות ברחבי הארץ, מכנסת בכל רשות קבוצה של אנשי מקצוע ואנשים עם צרכים מיוחדים להובלה וניהול משותף של פרויקטים התנדבותיים של אנשים עם צרכים מיוחדים. בכל רשות מקימה הקבוצה, המונה 5-10 איש, פרויקטים ייחודיים המותאמים הן לצרכים של אותה רשות והן ליכולות ולחוזקות של המתנדבים הפוטנציאליים בה. עד כה הוקמו לדוגמא גינה קהילתית ע"י נשים צעירות עם מש"ה בהוד השרון, חנות יד שנייה המופעלת כולה על ידי אנשים עם צרכים מיוחדים בקרית אונו ועוד. ההרצאה תציג את ההישגים של התוכנית עד כה, וכן את האתגרים והמורכבויות של הפעלת תוכנית שכזו. כמו כן תיתן ההרצאה המלצות יישומיות לעובדים סוציאליים המעוניינים להפעיל תוכנית דומה בשטח.

Powered by Eventact EMS