שילובם של נערים עם צרכים מיוחדים בתוכנית המעורבות החברתית והתפתחות האישית של משרד החינוך

author.DisplayName
תוכנית "לשם שינוי", ג'וינט ישראל, רמת גן

הרצאה זו תציג את תוכנית "לשם שינוי", מיסודם של אלווין וג`וינט ישראל, הפועלת לשילובם של נערים עם צרכים מיוחדים כמתנדבים במסגרת תוכנית המעורבות החברתית וההתפתחות האישית של משרד החינוך. נכון להיום, נערים עם צרכים מיוחדים מתנדבים באחוזים נמוכים בהרבה מעמיתיהם לכיתה שאינם בעלי צרכים מיוחדים. יש לכך מגוון סיבות, ובהן חוסר התאמה של מקומות ההתנסות לצרכים המיוחדים של אותם נערים, תחושת מסוגלות נמוכה של הנערים ועוד. תוכנית "לשם שינוי" הוקמה כפיילוט בניסיון לגשר על הפערים הללו ולהביא להגברת התנדבותם של אותם נערים עם צרכים מיוחדים. הרצאה זו תציג את מודל הפעולה של התוכנית, הניתן להפעלה בכל רשות, וכן את ממצאיו הראשונים של מחקר אשר בוחן מדדים שונים אצל הנערים המשתתפים בתוכנית כגון תחושת המסוגלות, המצב הנפשי-רגשי, חווית התמיכה וההשתייכות החברתית ועוד, וכן את עמדות הסביבה לגבי שילוב חברתי ככלל ובמסגרות התנדבות בפרט של נערים עם מוגבלות.

Powered by Eventact EMS