התנדבות משנה חיים של בני נוער בסיכון

אבהרם חיון
תוכנית "סיירת חסד ייחודית", עמותת "נתינה כדרך חיים", ירושלים

הרצאה 3: סימפוזיון בנושא התנדבות שיקומית

מחקרים מהעולם מוכיחים כי נוער בסיכון המשתלב בפעילות התנדבותית מפחית בצורה משמעותית את ההתנהגות הסיכונית שלו, כולל הפחתה בשיעורי הנשירה מביה"ס, הפחתה בשיעורי השימוש בסמים, הפחתה בשיעורי המעצרים ועוד. על רקע זה הוקמה "סיירת חסד ייחודית", תוכנית המעצימה בני נוער בסיכון באמצעות תרומה לקהילה, בדגש על אריזת וחלוקת מזון למשפחות נזקקות. תפיסת ה"סיירת", אשר תוצג בהרצאה זו, מדגישה את מקומו של הנער בזיהוי המשפחות הזקוקות לסיוע, במציאת פתרונות ובגיוס השותפים הנדרשים להוצאת הפעילות לפועל. בהרצאה יוצגו מחקרים אשר נעשו על סח"י ובחנו את השפעת ההתנדבות על נוער בסיכון, וכן כלים והמלצות אופרטיביות לשילוב בני נוער אשר נמצאים על רצף הסיכון כמתנדבים בעמותות ובארגונים שונים.

Powered by Eventact EMS